Naslovi

Odpre pogovorno okno za vnos ali spreminjanje naslovov grafikona. Določite lahko besedilo za glavni naslov, podnaslov in oznake osi, ter določite, če naj bodo prikazani.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Naslovi (grafikoni)


Naslov

Vnesite želeni naslov grafikona. Izpisan bo na vrhu grafikona.

Podnaslov

Vnesite želeni podnaslov grafikona. Prikazan bo pod naslovom, določenim v polju Naslov.

Osi

Os X

Vnesite želeni naslov za os X grafikona.

Os Y

Vnesite želeni naslov za os Y grafikona.

Os Z

Vnesite želeni naslov za os Z grafikona. Ta možnost je na voljo le pri delu z grafikoni 3D.

Drugotne osi

Os X

Vnesite želeni drugotni naslov za os X grafikona. Pojavil se bo na nasprotni strani grafikona kot naslov osi X.

Os Y

Vnesite želeni drugotni naslov za os Y grafikona. Pojavil se bo na nasprotni strani grafikona kot naslov osi Y.

Podprite nas!