Podatkovna tabela

Odpre pogovorno okno Podatkovna tabela, kjer lahko urejate podatke grafikona.

Pogovorno okno Podatkovna tabela ni na voljo, če vstavite grafikon, ki temelji na preglednici Calc ali tabeli Writer.

Ikona opombe

Nekatere spremembe postanejo vidne šele potem, ko zaprete in ponovno odprete pogovorno okno.


Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Pogled – Podatkovna tabela grafikona (grafikoni)

V vrstici Oblikovanje kliknite

Ikona

Podatki grafikona


Pritisnite kombinacijo tipk dvigalka+F1 in pokažite na kontrolnik, da izveste več o njem.

Sprememba podatkov grafikona

Ko ustvarite grafikon, ki temelji na privzetih podatkih, ali ko kopirate grafikon v dokument, lahko odprete pogovorno okno Podatkovna tabela za vnos lastnih podatkov. Grafikon se na nove podatke odzove s takojšnjim predogledom.

Zaprite pogovorno okno Podatki grafikona, da uveljavite vse spremembe grafikona. Izberite Uredi – Razveljavi za preklic sprememb.

  1. Vstavite ali izberite grafikon, ki ne temelji na obstoječih podatkih celic.

  2. Izberite Pogled – Podatkovna tabela grafikona, da odprete pogovorno okno Podatkovna tabela.

    Nizi podatkov so urejeni v stolpce. Vloga stolpca na skrajni levi je, da določa kategorije ali oznake podatkov. Vsebina stolpca na skrajni levi je vedno oblikovana kot besedilo. Vstavite lahko še več stolpcev z besedilom, ki služijo kot hierarhične oznake.

  3. Kliknite celico v pogovornem oknu in spremenite vsebino. Kliknite drugo celico, da vidite predogled sprememb.

  4. Vnesite ime niza podatkov v polje z besedilom nad stolpcem.

  5. Za vnos ali brisanje vrstic in stolpcev uporabite ikone nad tabelo. Za nize podatkov z več stolpci lahko vstavite ali izbrišete samo cel niz podatkov.

  6. Vrstni red nizov podatkov v grafikonu je enak kot v podatkovni tabeli. Uporabite ikono Premakni niz desno, da zamenjate trenutni stolpec s sosednjim na desni strani.

  7. Vrstni red kategorij ali nizov podatkov v grafikonu je enak kot v podatkovni tabeli. Uporabite ikono Premakni vrstico navzdol, da zamenjate trenutno vrstico s spodnjo.

Podprite nas!