Vrstica Slika

Orodna vrstica Slika je vidna, ko vstavite ali izberete sliko v delovnem listu.

Slikovni filter

Ta ikona v vrstici Slika odpre vrstico Slikovni filter, od koder lahko na izbrani sliki uporabite različne filtre.

Ikona Filter

Filter

Slikovni način

Našteje atribute pogleda za izbran grafični predmet. Vdelan ali povezan grafični predmet v trenutni datoteki se ne bo spremenil, spremenil se bo le njegov videz oz. pogled.

Slogi celice

Grafični način

Barva

Odpre orodno vrstico Barva, kjer lahko uredite nekatere lastnosti izbranega predmeta.

Prosojnost

Določi prosojnost grafičnem predmetu. Dovoljene so vrednosti od 0 % (povsem prekrivno) do +100 % (povsem prosojno).

Ikona

Prosojnost

Obreži

Omogoča obrezan prikaz vstavljene slike. Obrezan je le vidni del slike, sicer pa vstavljena slika ni spremenjena. Za obrezavo morate najprej izbrati sliko.

V modulih Impress in Draw se ob kliku ikone ne prikaže pogovorno okno, vidite pa osem ročic za obrezovanje. Odprite kontekstni meni izbrane slike in izberite Obreži sliko, če želite pri obrezovanju uporabiti pogovorno okno.

Povlecite katero koli od osmih ročic za obrezavo, da obrežete sliko.

ikona

Obreži

Zasidraj

Omogoča preklapljanje med možnostmi sidranja.

Iz orodnih vrstic:

Ikona Sidro

Zasidraj

Pomakni v ospredje

Izbrani predmet se prestavi na vrh zaporedja kopičenja in je tako pred ostalimi predmeti.

Ikona Pomakni v ospredje

Pomakni v ospredje

Pomakni v ozadje

Izbrani predmet se prestavi na dno zaporedja kopičenja in je tako za ostalimi predmeti.

Ikona Pomakni v ozadje

Pomakni v ozadje

V ospredje

Izbrani predmet se premakne pred besedilo.

Ikona V ospredje

V ospredje

V ozadje

Izbrani predmet se premakne za besedilo.

Ikona V ozadje

V ozadje

Poravnava

Spremeni poravnavo izbranih predmetov.

Ikona

Poravnava

Podprite nas!