Vrstica stanja

Vrstica stanja prikazuje podatke o trenutnem delovnem listu.

Položaj v dokumentu

Prikaže številko trenutnega delovnega lista in skupno število delovnih listov v preglednici.

Trenutna predloga strani

Prikaže trenutni slog strani. Dvokliknite za urejanje sloga. S klikom z desno tipko miške lahko izberete drugi slog.

Povečava

Določa trenutni faktor povečave prikaza strani.

Vstavni način

Prikaže trenutni vstavni način. Preklopite lahko med VSTA (vstavi) in PREP (prepiši).

Izbirni način

Preklopi med različnimi načini izbiranja.

Spreminjanje dokumenta

Če se spremembe dokumenta še niso shranjene, je v tem polju vrstice stanja prikazana »*«. To se nanaša tudi na nove, še ne shranjene dokumente.

Digitalni podpisi

Glejte tudi stran Digitalni podpisi.

Standardna formula, datum/čas, opozorilo o napaki

Prikaže podatke o trenutno izbranem dokumentu. Privzeto se prikaže skupna vsota (SUM) vsebine izbranih celic.

Podprite nas!