Vrstica Lastnosti risanega predmeta

Vrstica Lastnosti risanega predmeta vsebuje ukaze za oblikovanje in poravnavo predmetov, ki jih izberete v delovnem listu.

Črta

Nastavi možnosti oblikovanja za izbrano črto.

Ikona Črta

Črta

Slog puščice

Odpre orodno vrstico Puščice. Uporabite prikazane simbole za določitev sloga za konec izbrane črte.

Ikona Konci črt

Slog puščice

Slog črte

Izberite slog črte, ki ga želite uporabljati.

Ikona

Slog črte

Širina črte

Izberite širino črte. Dodate lahko tudi mersko enoto. Ničelna širina pomeni tanko črto širine ene slikovne točke izhodnega medija.

Ikona

Širina črte

Barva črte

Izberite barvo črte.

Ikona

Barva črte

Področje

Za izbrani risani predmet nastavi možnosti polnjenja.

Ikona Področje

Področje

Barva ozadja

Izberite vrsto polnila, ki ga želite uveljaviti za izbrani risani predmet.

Ikona

Slog območja / Polnilo

Zasukaj

Zasuče izbrani predmet.

Ikona

Zasukaj

Zasidraj

Omogoča preklapljanje med možnostmi sidranja.

V vrstici Lastnosti risanega predmeta ali vrstici Oblikovanje obrazca kliknite

Ikona Sidro

Zasidraj

Pomakni v ospredje

Izbrani predmet se prestavi na vrh zaporedja kopičenja in je tako pred ostalimi predmeti.

Ikona Pomakni v ospredje

Pomakni v ospredje

Pomakni v ozadje

Izbrani predmet se prestavi na dno zaporedja kopičenja in je tako za ostalimi predmeti.

Ikona Pomakni v ozadje

Pomakni v ozadje

V ospredje

Izbrani predmet se premakne pred besedilo.

Ikona V ospredje

V ospredje

V ozadje

Izbrani predmet se premakne za besedilo.

Ikona V ozadje

V ozadje

Poravnava

Spremeni poravnavo izbranih predmetov.

Ikona

Poravnava

Podprite nas!