Vrstica Oblikovanje

Vrstica Oblikovanje vsebuje osnovne ukaze za ročno dodeljevanje oblikovanja.

Tukaj določite, ali želite prikazati ali skriti okno Slogi, kjer lahko dodeljujete in organizirate sloge.

Ikona Slogi

Slogi

Ime pisave

Tukaj lahko s seznama izberete ime pisave ali ga vnesete direktno v polje za vnos.

Navedete lahko več pisav, ločenih s podpičjem. V tem primeru LibreOffice uporabi naslednjo pisavo na seznamu, če prejšnja ni na voljo.

Ikona

Ime pisave

Velikost pisave

Velikost pisave lahko izberete iz seznama ali jo vnesete ročno.

Krepko

Izbrano besedilo se poudari. Če je kazalka na besedi, se poudari celotna beseda. Če je izbor ali beseda v celoti poudarjena, se oblikovanje odstrani.

Ikona Krepko

Krepko

Ležeče

Izbrano besedilo se izpiše v ležečem tisku. Če je kazalka na besedi, se celotna beseda izpiše v ležečem tisku. Če je izbor ali beseda v celoti v ležečem tisku, se oblikovanje odstrani.

Ikona Ležeče

Ležeče

Podčrtano

Izbrano besedilo se podčrta ali pa se črta odstrani.

Ikona Podčrtano

Podčrtano

Barva pisave

Kliknite, če želite uporabiti trenutno barvo pisave za izbrane znake. Če želite spremeniti barvo besedila, lahko prav tako kliknete tukaj in nato povlečete po izbranem besedilu. Če želite odpreti orodno vrstico Barva pisave, kliknite puščico poleg ikone.

Ikona Barva pisave

Barva pisave

Poravnaj levo

Vsebina celice se poravna na levo.

Ikona Poravnaj levo

Poravnaj levo

Poravnaj vodoravno na sredino

Vsebino celice vodoravno poravna na sredino.

Ikona Na sredini

Poravnaj desno

Vsebina celice se poravna na desno.

Ikona Poravnaj desno

Poravnaj desno

Obojestransko

Vsebina celice se poravna na levi in desni rob celice.

Ikona Obojestransko

Obojestransko

Oblika številk: valuta

Izbranim celicam dodeli privzeto obliko valute.

Iz menijske vrstice:

Izberite Tabela – Oblika števil – Valuta.

Iz vmesnika zloženke v zavihkih:

Izberite Osnovno.

Iz stranske vrstice:

V podoknu Lastnosti dostopajte do zloženega zavihka Oblika številk.

Iz orodnih vrstic:

Ikona Oblika številk: valuta

Oblika številk: valuta

Na tipkovnici:

+dvigalka+4

Oblika številk: odstotek

Prikaže vsebino celic v odstotkih.

Iz menijske vrstice:

Izberite Tabela – Oblika števil – Odstotek.

Iz vmesnika zloženke v zavihkih:

Izberite Osnovno.

Iz stranske vrstice:

V podoknu Lastnosti dostopajte do zloženega zavihka Oblika številk.

Iz orodnih vrstic:

Ikona Oblika številk: odstotek

Oblika številk: odstotek

Na tipkovnici:

+dvigalka+5

Oblika številk: splošno

Številkam v izbranih celicah dodeli privzeto obliko številk.

Iz menijske vrstice:

Izberite Tabela – Oblika števil – Splošno.

Iz vmesnika zloženke v zavihkih:

Izberite Osnovno.

Iz stranske vrstice:

V podoknu Lastnosti dostopajte do zloženega zavihka Oblika številk.

Iz orodnih vrstic:

Ikona Oblika številk: splošno

Oblika številk: splošno

Na tipkovnici:

+dvigalka+6

Oblika številk: dodaj decimalno mesto

Številkam v izbranih celicah doda eno decimalno mesto.

Ikona Dodaj decimalno mesto

Oblika številk: dodaj decimalno mesto

Oblika številk: izbriši decimalno mesto

Številkam v izbranih celicah odstrani eno decimalno mesto.

Ikona Izbriši decimalno mesto

Oblika številk: izbriši decimalno mesto

Zmanjšaj zamik

Kliknite ikono Zmanjšaj zamik, da zmanjšate levi zamik trenutnega odstavka ali vsebine celice in ga nastavite na prejšnje tabulatorsko mesto.

Ikona

Zmanjšaj zamik

Povečaj zamik

Kliknite ikono Povečaj zamik, če želite povečati levi zamik trenutnega odstavka ali vsebine izbranih celic in ga nastaviti na naslednje tabulatorsko mesto.

Ikona

Povečaj zamik

Obrobe

Kliknite ikono Obrobe, da se odpre orodna vrstica Obrobe, kjer lahko spreminjate obrobo območja lista ali predmeta.

Ikona Obrobe

Obrobe

Barva ozadja

S klikom te ikone odprete orodno vrstico, kjer lahko izbirate med različnimi barvami ozadja za odstavek. Barva je uporabljena za ozadje trenutnega odstavka ali izbranih odstavkov.

Ikona Barva ozadja

Barva ozadja

Poravnaj na zgornji rob

Vsebina celice se poravna na zgornji rob celice.

Ikona Poravnaj zgoraj

Poravnaj zgoraj

Poravnaj navpično na sredino

Vsebina celice se postavi na sredino v navpični položaj.

Ikona Poravnaj navpično na sredino

Poravnaj navpično na sredino

Poravnaj na spodnji rob

Poravna vsebino celice na spodnji rob celice.

Ikona Poravnaj spodaj

Poravnaj spodaj

Oblika številk: datum

Izbranim celicam uveljavi privzeto obliko datuma.

Iz menijske vrstice:

Izberite Tabela – Oblika števil – Datum.

Iz vmesnika zloženke v zavihkih:

Izberite Osnovno.

Iz stranske vrstice:

V podoknu Lastnosti dostopajte do zloženega zavihka Oblika številk.

Iz orodnih vrstic:

Ikona Oblika številk: datum

Oblika številk: datum

Na tipkovnici:

+dvigalka+3

Oblika številk: znanstveno

Izbranim celicam uveljavi privzeto obliko znanstvenega števila.

Iz menijske vrstice:

Izberite Tabela – Oblika števil – Znanstveno.

Iz vmesnika zloženke v zavihkih:

Izberite Osnovno.

Iz stranske vrstice:

V podoknu Lastnosti dostopajte do zloženega zavihka Oblika številk.

Iz orodnih vrstic:

Ikona Oblika številk: znanstveno

Oblika številk: znanstveno

Na tipkovnici:

+ dvigalka + 2

Dodatne ikone

Če je vključena podpora za kompleksno postavitev besedila, sta vidni dodatni ikoni.

Od leve proti desni

Ikona od leve proti desni

Besedilo se vnaša z leve na desno.

Od desne proti levi

Ikona od desne proti levi

Besedilo v jeziku s kompleksno postavitvijo besedila se vnaša z desne na levo.

Podprite nas!