Delovni list

Ta meni vsebuje ukaze za spreminjanje in upravljanje delovnega lista in njegovih elementov.

Za dostop do tega ukaza ...

Iz menijske vrstice:

Izberite Delovni list.


Vstavi celice

Odpre pogovorno okno Vstavi celice, kjer lahko vstavite nove celice glede na možnosti, ki jih izberete.

Vstavi vrstice

Vstavi novo vrstico nad ali pod aktivno celico. Število vstavljenih vrstic ustreza številu izbranih vrstic. Če ni izbrana nobena vrstica, vstavi eno vrstico. Obstoječe vrstice se pomaknejo navzdol.

Vstavi stolpce

Levo od aktivne celice vstavi nov stolpec. Število vstavljenih stolpcev ustreza številu izbranih stolpcev. Če ni izbran noben stolpec, bo vstavljen en stolpec. Obstoječi stolpci se premaknejo na desno.

Vstavi prelom strani

Ta ukaz vstavi ročne prelome vrstic ali stolpcev, da se podatki pravilno natisnejo. Vstavite lahko vodoravni prelom strani nad ali pa navpični prelom strani levo od aktivne celice.

Izbriši celice

Popolnoma izbriše izbrane celice, stolpce ali vrstice. Spodnje celice ali celice na desni bodo zapolnile prostor. Upoštevajte, da bo možnost brisanja, ki jo boste izbrali, shranjena in znova naložena, ko boste naslednjič odprli pogovorno okno.

Izbriše izbrane vrstice.

Izbriše izbrane stolpce.

Izbriši prelom strani

Izberite vrsto preloma strani, ki ga želite izbrisati.

Vstavi delovni list

Določi možnosti za vstavljanje novega delovnega lista. Ustvarite lahko nov delovni list ali pa vstavite že obstoječ delovni list iz datoteke.

Vstavi delovni list na konec

Doda nov delovni list na konec dokumenta preglednice.

Vstavi delovni list iz datoteke

Vstavi delovni list iz druge preglednice.

Zunanje povezave

Vstavi podatke iz datoteke HTML, Calc, CSV ali Excel v trenutni list kot povezavo. Podatki se morajo nahajati znotraj poimenovanega obsega.

Izbriši delovni list

Izbriše trenutni delovni list ali izbrane delovne liste.

Počisti celice

Določi vsebino, ki bo izbrisana iz aktivne celice ali izbranega obsega celic. Če ste izbrali več delovnih listov, bo ukaz vplival na vse izbrane liste.

Kroži med vrstami klicev na celice

Kroži med absolutnim in relativnim naslavljanjem sklicev na celice v formuli.

Zapolni celice

Celice samodejno zapolni z vsebino.

Imenovani obsegi in izrazi

Omogoča poimenovanje razilčnih razdelkov vaše preglednice. Ko poimenujete različne razdelke, lahko zlahka krmarite po preglednici in iščete posamezne informacije.

Imenovani obsegi in izrazi

Omogoča poimenovanje razilčnih razdelkov vaše preglednice. Ko poimenujete različne razdelke, lahko zlahka krmarite po preglednici in iščete posamezne informacije.

Meni Komentar v delovnem listu

Odpre podmeni z ukazi za komentarje.

Preimenuj delovni list

Ta ukaz odpre pogovorno okno, kjer lahko dodelite trenutnemu delovnemu listu drugo ime.

Skrij delovni list

Skrije delovni list.

Pokaži delovni list

Prikaže delovne liste, ki so bili predhodno skriti z ukazom Skrij delovne liste.

Meni Krmari

Odpre podmeni za krmarjenje med delovnimi listi.

Barva zavihka delovnega lista

Odpre okno izbirnika barv, kjer lahko jezičku delovnega lista dodelite barvo.

Dogodki delovnega lista

Dogodki delovnih listov za LibreOffice Calc. Vsakemu dogodku delovnega lista lahko dodelite makro.

Podprite nas!