Podatki

Ukaze menija Podatki uporabite pri urejanju podatkov na trenutnem delovnem listu. Določite lahko obsege, razvrščate in filtrirate podatke, računate rezultate, orišete podatke in ustvarite vrtilno tabelo.

Razvrsti

Razvrsti izbrane vrstice glede na pogoje, ki jih določite. LibreOffice samodejno prepozna in izbere obsege zbirke podatkov.

Razvrsti naraščajoče

Besedilna polja so razvrščena po abecedi, številska polja v naraščajočem vrstnem redu.

Razvrsti padajoče

Besedilna polja so razvrščena po abecedi, številska polja v številčno padajočem vrstnem redu.

Samodejni filter

Samodejno filtrira izbrani obseg celice in izdela okna z enovrstičnim seznamom, kjer lahko izberete elemente, ki jih želite prikazati.

Več filtrov

Pokaže ukaze, s katerimi filtrirate svoje podatke.

Določi obseg

Določi obseg podatkovne zbirke glede na izbrane celice v vašem listu.

Izberi obseg

Izbere obseg zbirke podatkov, ki ga določite v Podatki – Določi obseg.

Osveži obseg

Posodobi podatkovni obseg, ki je bil vnesen iz zunanje podatkovne zbirke. Podatki v delovnem listu se posodobijo, da ustrezajo podatkom v zunanji zbirki podatkov.

Vrtilna tabela

Vrtilna tabela vsebuje povzetek velikih količin podatkov. Vrtilno tabelo lahko preuredite, da prikažete različne povzetke podatkov.

Izračunaj

Ukaz za izračun formul v celicah.

Veljavnost

Določi, kateri podatki so veljavni za izbrano celico ali obseg celice.

Delne vsote

Izračuna delne vsote za stolpce, ki jih izberete. LibreOffice uporabi funkcijo SUM, da samodejno izračuna delno vsoto in vrednosti vsote v obsegu z oznako. Za izračun lahko uporabite tudi druge funkcije. LibreOffice samodejno prepozna določeno območje zbirke podatkov, ko vanj postavite kazalko.

Obrazec

Obrazec za vnos podatkov je orodje, ki poenostavi vnos podatkov v preglednicah. Z obrazcem za vnos podatkov lahko vnesete, urejate in brišete zapise (ali vrstice) podatkov in se izognete vodoravnemu drsenju, ko ima tabela številne stolpce ali ko so nekateri stolpci zelo široki.

Toki

Ustvari žive toke podatkov za preglednice.

Izvorna koda XML

Uvozi podatke XML v preglednico.

Večkratne operacije

Uveljavi isto formulo v različne celice, a z različnimi vrednostmi parametrov.

Besedilo v stolpce

Odpre pogovorno okno Besedilo v stolpce, kjer vnesete nastavitve za razširjanje vsebine izbranih celic na več celic.

Uskladitev

Združi podatke iz enega ali več neodvisnih obsegov celice in izračuna nov obseg z uporabo funkcije, ki jo podate.

Združi in oriši

Oris vaših podatkovnih in skupinskih vrstic in stolpcev lahko izdelate skupaj, tako da lahko razdružite in razširite skupine z enim samim klikom.

Statistika

Uporabite statistiko podatkov programa Calc za izvajanje kompleksnih analiz podatkov

Podprite nas!