Vstavi

Meni Vstavi vsebuje ukaze za vstavljanje novih elementov, kot so slike, besedilna polja, predmeti, medijske datoteke in imena celic, na trenutni delovni list.

Slika

Odpre pogovorno okno za izbor datotek, da vstavite sliko v trenutni dokument.

Grafikon

Vstavi grafikon.

Mini grafikoni

Mini grafikoni so majhni podatkovni grafikoni, prikazani v celici.

Vrtilna tabela – Izberi vir

Odpre pogovorno okno, kjer lahko izberete vir za vrtilno tabelo in nato izdelate tabelo.

Medijska datoteka

Podmeni predstavi razne vire, iz katerih lahko vstavite sliko, zvočni posnetek ali videoposnetek.

Predmet OLE

Vstavi vdelani ali povezani predmet v dokument, vključno s formulami, QR-kodami in predmeti OLE.

Lik

Ta podmeni vsebuje pogoste like, kot so črta, krog, trikotnik in kvadrat, ter simbolne like, kot so smeški, srce in roža, ki jih je možno vstaviti v dokument.

Funkcija

Odpre pogovorno okno Čarovnik za funkcije, ki vam interaktivno pomaga pri ustvarjanju formul.

Imenovani obsegi in izrazi

Omogoča poimenovanje razilčnih razdelkov vaše preglednice. Ko poimenujete različne razdelke, lahko zlahka krmarite po preglednici in iščete posamezne informacije.

Polje z besedilom

Nariše okvir z besedilom z vodoravno usmerjenostjo besedila, kjer povlečete v trenutnem dokumentu. Povlecite okvir z besedilom v želeni velikosti kjer koli v dokumentu, nato vnesite ali prilepite besedilo. Za vrtenje besedila zavrtite polje z besedilom.

Komentar

Vstavi komentar okoli izbranega besedila, prosojnice predstavitve, strani risbe ali na trenutnem položaju kazalke v preglednici.

Plavajoči okvir

V trenutni dokument vstavi plavajoči okvir. Plavajoče okvire v dokumentih HTML uporabljamo za prikazovanje vsebine druge datoteke.

Stavec

Ikona odpre pogovorno okno Stavec, s pomočjo katerega lahko v svoj dokument vstavite grafično poudarjeno besedilo, česar z običajnim oblikovanjem pisav ni mogoče doseči.

Hiperpovezava

Odpre pogovorno okno, ki vam omogoča urejanje hiperpovezav.

Poseben znak

Omogoča uporabniku vstavljanje posebnih znakov iz nabora simbolov v nameščenih pisavah.

Oblikovalna oznaka

Odpre podmeni, prek katerega lahko vstavite posebne oblikovalne oznake, kot so nedeljivi presledek, delilni vezaj in možni prelomni znak.

Datum

V celico vstavi trenutni datum.

Čas

V celico vstavi trenutni čas.

Polje

Odpre podmeni za izbor datuma, imena delovnega lista ali naslova dokumenta v celico.

Glave in noge

Omogoča določitev in oblikovanje glav in nog dokumenta.

Kontrolnik obrazca

Ta podmeni vsebuje kontrolnike obrazcev, kot so besedilno polje oz. polje z besedilom, potrditveno polje, izbirni gumb in seznamsko polje, ki jih je možno vstaviti v dokument.

Črta za podpis

Vstavi grafično polje, ki predstavlja črto za podpis dokumenta.

Podprite nas!