Uredi

Ta meni vsebuje ukaze za urejanje vsebine trenutnega dokumenta.

Razveljavi

Razveljavi zadnji ukaz ali zadnji vnos, ki ste ga vtipkali. Za izbor ukaza, ki ga želite razveljaviti, kliknite puščico poleg ikone Razveljavi v vrstici Standardno.

Uveljavi

Razveljavi dejanje zadnjega ukaza Razveljavi. Za izbiro koraka Razveljavi, ki ga želite preklicati, kliknite puščico zraven ikone Uveljavi v orodni vrstici Standardno.

Ponovi

Ponovi zadnji ukaz. Ta ukaz je na voljo v programih Writer in Calc.

Izreži

Odstrani in kopira izbrano v odložišče.

Kopiraj

Kopira izbrano v odložišče.

Prilepi

Vstavi vsebino odložišča na mesto kazalke in zamenja vsa izbrana besedila ali predmete.

Meni Posebno lepljenje

Vstavi vsebino odložišča v trenutno datoteko v obliki, ki jo določite.

Izberi vse

Izbere celotno vsebino trenutnega dokumenta, okvira ali predmeta besedila.

Izberi

Odpre meni za specifične izbore delovnega lista.

Najdi

Vključite/izključite vidnost orodne vrstice Najdi za iskanje besedila ali krmarjenje po besedilu po elementih.

Najdi in zamenjaj

Najde ali zamenja besedilo ali oblikovanje trenutnega dokumenta.

Sledi spremembam

Navede ukaze, ki so na voljo za sledenje spremembam v vaši datoteki.

Način urejanja celice

Omogočite neposredno urejanje vsebine celice.

Omogoča spreminjanje in prekinjanje povezav z zunanjimi datotekami v trenutnem dokumentu. Prav tako lahko posodobite vsebine trenutne datotek z nazadnje shranjeno različico povezane zunanje datoteke. Ta ukaz se ne nanaša na hiperpovezave in ni na voljo, če trenutni dokument ne vsebuje povezav z drugimi datotekami.

Predmet OLE

Omogoča urejanje izbranega predmeta OLE v datoteki, ki ste ga vstavili prek podmenija Vstavi – Predmet OLE.

Način urejanja

Omogoča urejanje dokumenta, ki je samo za branje, ali tabele zbirke podatkov. Uporabite možnost Način urejanja, da aktivirate urejevalni način.

Podprite nas!