Letnice 19xx/20xx

Leto je pri datumskem vnosu pogosto vneseno z dvema številkama. Interno LibreOffice letnico obravnava kot štiri številke, tako da bo pri izračunu razlike od 1.1.99 do 1.1.01, rezultat pravilno dve leti.

To pomeni, da če vpišete datum 1.1.30 ali večji, se bo ta interno obravnaval kot 1.1.1930 ali kasnejši. Vsa nižja dvomestna leta se nanašajo na 20. stoletje. Tako se npr. 1.1.20 pretvori v 1.1.2020.

Podprite nas!