Uporaba nadomestnih znakov v formulah

Nadomestni znaki so posebni znaki, ki jih lahko uporabite v iskalnih nizih, ki jih podate kot argumente nekaterim funkcijam programa Calc. Uporabite jih lahko tudi za določanje iskalnih pogojev v pogovornem oknu Najdi in zamenjaj. Uporaba nadomestnih znakov omogoča določanje naprednejših iskalnih parametrov z enim samim iskalnim nizom.

LibreOffice Calc kot argumente podpira nadomestne znake ali regularne izraze, odvisno od trenutnih nastavitev programa. LibreOffice Calc privzeto podpira nadomestne znake in ne regularnih izrazov.

tip

Da preverite, ali so nadomestni znaki podprti, izberite in preverite, če je možnost Omogoči nadomestne znake v formulah potrjena. Upoštevajte, da lahko v tem pogovornem oknu omogočite uporabo regularnih izrazov, tako da potrdite možnost Omogoči regularne izraze v formulah ali pa določite, da ne želite podpore niti za nadomestne znake niti za regularne izraze.


Podprti so naslednji nadomestni znaki:

Nadomestni znak

Opis

? (vprašaj)

Zadetek je vsak posamezen znak. Primer: iskalni niz "b?g" najde »bog« in »beg«, ne pa tudi »blag« ali »rog«.

Upoštevajte, da med zadetki prav tako ne bo »bg«, saj se »?« mora ujemati z natanko enim znakom. Nadomestni znak »?« kot zadetka ne vrne ničelnega znaka.

* (zvezdica)

Zadetki so poljubni znakovni nizi, vključno s praznim nizom. Primer: ob privzetih nastavitvah LibreOffice iskalni niz »*kost« vrne zadetke, kot so »kost«, »enakost« in »krhkost«, ne pa tudi »okostje«.

Če možnost Iskalna pogoja = in <> morata biti uporabljena za cele celice pod ni potrjena, potem bo »okostje« zadetek pri iskanju z iskalnim nizom »*kost«.

~ (tilda)

Tvori ubežno zaporedje, ki predstavlja alternativen pomen vprašaja, zvezdice ali tilde, ki neposredno sledijo znaku tilda.

Primer: iskalni niz »zakaj~?« najde zadetek »zakaj?«, ne pa tudi »zakaji« in »zakaj~i«.


tip

Nadomestni znaki so podprti v programih LibreOffice Calc in Microsoft Excel. Če želite zagotoviti prenosljivost dokumentov med obema programoma, izberite rabo nadomestnih znakov in ne regularnih izrazov. Če medopravilnost ni potrebna, pa razmislite o uporabi regularnih izrazov, saj nudijo zmogljivejše zmožnosti iskanja.


Podprte funkcije preglednice

Nadomestne znake lahko uporabite v naslednjih funkcijah preglednice:

Primeri rabe nadomestnih znakov v formulah

Pri naslednjih primerih sta možnosti V formulah omogoči nadomestne znake in Iskalna pogoja = in <> morata biti uporabljena za cele celice potrjeni v .

=COUNTIF(A1:A10;"Či*") vrne število celic v obsegu A1:A10, ki vsebujejo nize, ki se začenjajo s »Či«, čemur sledi nič ali več znakov.

=SUMIF(A1:A5;"A??";B1:B5) sešteje vrednosti v B1:B5, katerih ustrezne vrednosti v A1:A5 se začenjajo z »A«, ki mu sledita natanko dva druga znaka.

note

Primerjave nadomestnih znakov ne razlikujejo med velikimi in malimi črkami, zato se »A?« ujema tako z »A1« kot z »a1«.


Podprite nas!