Poimenovanje celic

Dovoljena imena

Imena v Calcu lahko vsebujejo črke, števke in podrčtaje. Imena se morajo začeti s črko ali s podčrtajem.

Dovoljeni posebni znaki:

Imena ne smejo biti enaka sklicem na celice. Ime A1 je npr. neveljavno, ker predstavlja sklic na celico v levem zgornjem kotu.

Imena se ne smejo začenjati s črko C ali R, ki ji sledi število; tudi posamezni črki C in R nista dovoljeni kot imeni. Za podrobnosti si oglejte funkcijo ADDRESS.

Imena obsegov celic ne smejo vsebovati presledkov. V imenih delovnih listov in dokumentov so presledki dovoljeni.

Poimenovanje celic in formul

Sklice na celice in obsege celic v formulah naredite čitljive tako, da poimenujete obsege celic. Tako lahko npr. poimenujete obseg A1:B1Start Nato lahko napišete formulo kot je »=SUM(Start)«. Tudi potem, ko vstavite ali izbrišete vrstice ali stolpce, LibreOffice še vedno pravilno določi obsege, ki so označeni z imenom. Imena obsegov ne smejo vsebovati presledkov.

Tako je npr. veliko lažje prebrati formulo za prometni davek, če namesto »= A5 * B12« lahko napišete »= Znesek * Davčna_stopnja«. V tem primeru bi celico A5 poimenovali »Znesek« in celico B12 »Davčna_stopnja«.

Uporabite pogovorno okno Določi imena, da določite imena formul ali dele formul, ki jih pogosteje uporabljate. Za določitev obsega imen,

  1. izberite celico ali obseg celic in nato izberite Delovni list – Imenovani obsegi in izrazi – Določi. Pojavi se pogovorno okno Določi imena.

  2. V Ime vpišite ime izbranega območja. Kliknite Dodaj. Na novo določeno ime se pojavi v seznamu spodaj. Kliknite V redu, da zaprete pogovorno okno.

V tem pogovornem oknu lahko navedete tudi druge obsege celic, tako da vnesete ime v polje in nato izberete ustrezne celice.

Če ime vpišete v formulo, boste po prvih nekaj vpisanih znakih videli celotno ime kot namig.

Podprite nas!