Veljavnost vsebin celic

Za vsako celico lahko določite, kateri vnosi so veljavni. Neveljavni vnosi v celici bodo zavrnjeni.

Ikona opozorila

Pravilo veljavnosti se vključi, ko je vnesena nova vrednost. Če je bila v celico že vnesena neveljavna vrednost ali če vrednost vnesete po sistemu »povleci in spusti« ali s kopiranjem in lepljenjem, pravilo o veljavnosti ne bo delovalo.


Ikona opombe

Kadarkoli lahko izberete Orodja – Detektiv in izberete ukaz Označi neveljavne podatke za prikaz celic, ki vsebujejo neveljavne vrednosti.


Uporaba veljavnosti vsebine celice

  1. Izberite celico ali celice, za katere želite določiti novo pravilo veljavnosti.

  2. Izberite Podatki – Veljavnost.

  3. Na strani zavihka Pogoji vpišite pogoje za nove vrednosti vpisane v celice.

  4. V polju Dovoli izberite želeno možnost.

  5. Če izberete »Cela števila«, vrednosti, kot je npr. »12,5«, ne bodo dovoljene, čeprav zadovoljijo ostale pogoje. Izbira »Datum« dovoljuje podatke o datumu, tako v krajevni obliki datuma, kot tudi v obliki serijski datum. Podobno tudi pogoj »Čas« dovoljuje časovne vrednosti, kot je npr. »12:00«, ali serijska časovna števila. »Dolžina besedila« določa, da lahko celice vsebujejo le besedilo.

    Izberite »Seznam« za vnos seznama veljavnih vnosov.

  6. Izberite naslednji pogoj pod Podatki. Glede na to, kaj izberete, se pojavijo dodatne možnosti za izbiro.

Po tem ko ste določili pogoje za veljavnost celice, lahko druga dva zavihka v pogovornem oknu uporabite za izdelavo vnosnih sporočil za pomoč in napako/neveljavnost:

Za prikaz sporočila o napaki označite Sporočilo o napaki prikaži ob vnosu neveljavnih vrednosti.

Ikona opombe

o tem ko na strani zavihka Opozorilo o napaki spremenite dejanje za celico in pogovorno okno zaprete s klikom na V redu, morate najprej izbrati drugo celico, šele nato spremembe začnejo delovati.


Podprite nas!