Pisanje večvrstičnega besedila

S pritiskom tipk +vnašalka vstavite ročni prelom vrstice. Te tipke za bližnjico delujejo neposredno v celici. Vnosno vrstico lahko razširimo v večvrstično s puščico navzdol na desni.

Če želite, da se besedilo avtomatično prelomi na desnem robu celice, naredite naslednje:

  1. Izberite vse celice, pri katerih želite, da se besedilo lomi na desnem robu.

  2. V Oblika – Celice – Poravnava potrdite polje Samodejno prelomi besedilo in kliknite V redu.

note

Za samodejni prelom besedila v datotekah XLS je potrebno višino tozadevnim vrstic nastaviti na optimalno.


Podprite nas!