Spoji in razdeli spojene celice

Izberete lahko obseg celic in jih spojite v eno samo celico. V nasprotni smeri lahko poprej spojeno celico razdelite nazaj na sestavne celice.

note

Ko kopirate celice v ciljni obseg, ki vsebuje spojene celice, se te v ciljnem obsegu najprej razdelijo, nato se kopirane celice prilepijo. Če kopirane celice vsebujejo spojene celice, te ohranijo stanje spojenosti.


Spoji celice

warning

Spajanje celic lahko privede do napak v izračunih formul v tabelah.


Za dostop do tega ukaza ...

Kliknite in povlecite, da izberete celice, ki jih želite spojiti, nato storite nekaj od naslednjega:

V vrstici Oblikovanje kliknite:

Ikona Spoji celice

Spoji celice

Lahko tudi z desno tipko miške kliknete izbor, da odprete kontekstni meni, v katerem izberete ukaz Spoji celice.
Če je namesto njega na voljo ukaz Razdeli spojene celice, to pomeni, da izbor celic vsebuje spojene celice in da ga ni mogoče nadalje spajati.

V stranski vrstici na zloženem zavihku Lastnosti potrdite polje Spoji celice.

Izberete lahko tudi menijski ukaz Oblika – Spoji in razdeli spojene celice – Spoji celice.

Izberete lahko tudi menijski ukaz Oblika – Spoji in razdeli spojene celice – Spoji celice in poravnaj na sredino.

Celice se spojijo, vsebina pa je sredinsko poravnana v izbrani celici.


Poprej spojenih celic ni možno nadalje spajati z drugimi celicami, ne da bi jih pred tem razdelili.

note

Spajanje izbora celic, ki delno vsebuje spojene celice je v splošnem možno z ukazom Razdruži spojene celice in nato z ukazom Spoji celice, ne da bi vmes spreminjali začetni izbor. Rezultat je v veliki meri odvisen od prejšnjih izbir pri spajanju celic s spodaj opisanimi možnostmi v pogovornem oknu Spoji celice.


Večkratni izbor oz. izbor nestičnih celic ni podprt; izbor mora imeti pravokotno obliko.

Spojena celica prevzame ime in vsebino prve celice v izboru.

Če ima več kot ena od celic, ki jih boste spojili, kakršnokoli vsebino, se prikaže pogovorno okno Spoji Celice.

Možnosti pogovornega okna Spoji celice

Na voljo imate tri možnosti:

Razdeli spojene celice

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite spojeno celico, ki jo želite razdeliti, ali obseg celic, ki vsebuje takšne spojene celice, nato storite nekaj od naslednjega:

V vrstici Oblikovanje kliknite:

Ikona Razdeli spojene celice

Lahko tudi z desno tipko miške kliknete izbor, da odprete kontekstni meni, v katerem izberete Razdeli spojene celice.
Če je namesto njega prisoten ukaz Spoji celice, to pomeni, da izbor ne vsebuje spojenih celic.

V stranski vrstici na zloženem zavihku Lastnosti lahko tudi počistite potrditveno polje Spoji celice.

Izberite lahko tudi menijski ukaz Oblika – Spoji in razdeli spojene celice – Razdeli celice.

Izberete lahko tudi menijski ukaz Oblika – Spoji in razdeli spojene celice – Spoji celice in poravnaj na sredino.


D'oh! You found a bug (text/shared/01/05100200.xhp#unmergecells not found).

Podprite nas!