Uporaba orodja Delne vsote

Calc ponuja orodje za delne vsote kot bolj razumljivo alternativo funkciji SUBTOTAL. Za razliko od SUBTOTAL, ki deluje le na enojni matriki, lahko orodje Delne vsote ustvari delne vsote za največ tri matrike, urejene v označenih stolpcih. Prav tako združi delne vsote po kategorijah in jih samodejno razvrsti, s čimer eliminira potrebo po ročni uporabi samodejnih filtrov in kategorij filtriranja.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Podatki – Delne vsote.


Uporaba orodja delne vsote

Za vnos vrednosti delnih vsot v preglednico:

  1. Izberite obseg celic za delne vsote, ki jih želite izračunati, in ne pozabite na oznake glav stolpcev. Lahko tudi kliknete posamezno celico med podatki, da Calc samodejno identificira obseg.

  2. V menijski vrstici izberite Podatki – Delne vsote, da se odpre pogovorno okno Delne vsote.

  3. V spustnem seznamu Združi po na strani Prva skupina izberite stolpec po njegovi oznaki. Vnosi v obsegu celic iz 1. koraka bodo združeni in razvrščeni po ujemajočih vrednostih v tem stolpcu.

  4. V polju Izračunaj delne vsote za na strani Prva skupina izberite stolpec, ki vsebuje vrednosti, katerih delne vsote želite izračunati. Če kasneje spremenite vrednosti v tem stolpcu, bo Calc samodejno ponovno izračunal delne vsote.

  5. V polju Uporabi funkcijo na strani Prva skupina izberite funkcijo za izračun delnih vsot za v koraku 4 izbrani stolpec.

  6. Ponovite koraka 4 in 5, da ustvarite delne vsote za druge stolpce na strani Prva skupina.

  7. Ustvarite lahko še dve kategoriji delnih vsot, tako da uporabite strani Druga skupina in Tretja skupina ter ponovite korake od 3 do 6. Če ne želite dodajati skupin, pustite Združevanje po skupinah na vsaki strani nastavljeno na »- brez -«.

  8. Kliknite V redu. Calc vašemu obsegu celic doda vrstice z delno vsoto in skupno vsoto.

Oris delnih vsot

Ko uporabite orodje Delne vsote, program Calc vstavi oris levo od stolpca s številkami vrstic. Ta oris predstavlja hierarhično strukturo vaših delnih vsot in z njim lahko pokažete ali skrijete podatke na različnih ravneh hierarhije z uporabo oštevilčenih pokazateljev stolpcev na vrhu orisa, označenih z znakoma plus (+) in minus (-).

Ta funkcija je uporabna, če imate številne delne vsote, saj lahko enostavno skrijete podrobnosti, kot so posamezni vnosi, in pregledno povzamete svoje podatke na višji ravni.

Če želite izključiti oris, v menijski vrstici izberite Podatki – Združi in oriši – Odstrani oris. Če ga želite ponovno vključiti, izberite Podatki – Združi in oriši – Samodejno oriši.

Podprite nas!