Uporaba scenarijev

Scenarij LibreOffice Calc je nabor vrednosti celic, ki ga lahko uporabite v svojih izračunih. Vsakemu scenariju v delovnem listu določite ime. Določite lahko več scenarijev na istem delovnem listu, vsakega z drugačnimi vrednostmi celic. Tako lahko enostavno preklopite med različnimi nabori vrednosti celic zgolj z navedbo njihovega imena in si neposredno ogledate rezultate. Scenariji so orodje, s katerim izvajate preizkuse vrste »kaj če«.

Ustvarjanje lastnih scenarijev

Če želite ustvariti scenarij, izberite celice, ki zagotavljajo podatke za scenarij.

  1. Izberite celice, ki vsebujejo vrednosti, ki se bodo med scenariji razlikovale. Za izbor več posameznih celic držite ob klikanju nanje pritisnjeno .

  2. Izberite Orodja – Scenariji. Pojavi se pogovorno okno Ustvari scenarij.

  3. Vpišite ime za nov scenarij in pustite ostala polja nespremenjena z njihovimi privzetimi vrednostmi. Zaprite pogovorno okno z ukazom V redu. Vaš nov scenarij se avtomatično vključi.

Uporaba scenarijev

Scenarije je mogoče izbrati v Krmarju:

  1. Odprite Krmarja z ikono Krmar Ikona Krmar v orodni vrstici Standardno.

  2. Kliknite ikono Scenariji Ikona Scenariji v Krmarju.

V Krmarju vidite določene scenarije s komentarji, ki so bili vpisani, ko so bili scenariji ustvarjeni.

Ikona opombe

Če želite vedeti, katere vrednosti v scenariju vplivajo na ostale, izberite Orodja – Detektiv – Sledi odvisnike. Videli boste puščice do celic, ki so neposredno odvisne od trenutne celice.


Podprite nas!