Spreminjanje višine vrstic ali širine stolpcev

Višino vrstic lahko spremenite z miško ali preko pogovornega okna.

Ikona opombe

Kar je tukaj opisano za vrstice in višino vrstic, velja tudi za stolpce in višino stolpcev.


Raba miške za spreminjanje višine vrstic ali širine stolpcev

Raba pogovornega okna za spreminjanje višine vrstic ali širine stolpcev

  1. Kliknite vrstico, da jo izpostavite.

  2. Zaženite kontekstni meni v glavi na levi strani.

    Videli boste ukaza Višina vrstice in Optimalna višina vrstice. Z izborom enega izmed njiju odprete pogovorno okno.

Podprite nas!