Preimenovanje delovnih listov

Določitev imen delovnih listov je pomembna za izdelavo berljivih in razumljivih dokumentov preglednic.

tip

Ime delovnega lista je neodvisno od imena preglednice. Ime preglednice vpišete takrat, ko jo prvič shranite kot datoteko.


Delovni list v dokumentu preimenujete na sledeč način:

  1. Odprite kontekstni meni zavihka delovnega lista in izberite ukaz Preimenuj delovni list. Pojavi se pogovorno okno, v katerem lahko vnesete novo ime.

  2. Vpišite novo ime za delovni list in kliknite V redu.

  3. Druga možnost je, da držite pritisnjeno , kliknete ime poljubnega delovnega lista ter neposredno vpišete novo ime.

note

Dokument lahko vsebuje do 10.000 posameznih delovnih listov, ki imajo lahko različna imena.


Omejitve pri poimenovanju delovnih listov

Imena delovnih listov lahko vsebujejo skoraj poljuben znak. Veljajo določene omejitve in sicer imena delovnih listov ne smejo vsebovati naslednjih znakov:

Enojni narekovaj ima kodo Unicode U+0027, poimenujemo ga opuščaj oz. apostrof. Dovoljeni so tudi drugi znaki za enojni narekovaj, podobni apostrofu, kot npr. ʼ, in .

Raba privzete predpone za imena delovnih listov

Za nove delovne liste, ki jih ustvarjate, lahko določite predpono. Izberite – LibreOffice Calc – Privzete vrednosti in vnesite predpono pod Predpona imena za nov delovni list.

Sklicevanje na delovne liste s posebnimi znaki v imenu

V sklicih na celice mora biti ime delovnega lista zaobjeto z enojnimi narekovaji ', če vsebuje poleg alfanumeričnih znakov in podčrtajev še druge znake. Enojni narekovaj (apostrof), vsebovan v imenu, je potrebno zapisati dvakrat zapored (dva enojna narekovaja).

Primer: želite se sklicevati na celico A1 delovnega lista, poimenovanega Prismuknjen'c (oz. Rock'n'roll.

Sklic mora biti zaobjet v enojnih narekovajih, enojni narekovaj v imenu mora biti podvojen: 'Prismuknjen''c'.A1 (oz. 'Rock''n''roll'.A1).

Podprite nas!