Odstranjevanje podvojenih vrednosti

Vzemimo za primer en stolpec z vrednostmi, med katerimi so dvojniki. Če želite odstraniti podvojene vrednosti in pridobiti samo enkratne vnose v stolpcu, storite naslednje:

  1. Izberite obseg vrednosti, iz katerega želite odstraniti podvojene vrednosti. Vrednosti se morajo nahajati v enem samem stolpcu.

  2. Izberite Podatki – Več filtrov – Standardni filter. S tem se odpre pogovorno okno Standardni filter.

  3. Pod Ime polja preverite, da je izbrani stolpec ta, v katerem so shranjene vrednosti. Če je izbran en sam stolpec, bo to polje določeno samodejno.

  4. Pod Pogoj izberite možnost = (enačaj), ki je privzeta izbira.

  5. Pod Vrednost izberite možnost Ni prazna.

  6. Kliknite Možnosti in izberite Brez dvojnikov. Če je prva vrednost glava stolpca, potrdite možnost Obseg vsebuje oznake stolpcev.

  7. Potrdite Kopiraj rezultate in uporabite polje pod njo, da vnesete naslov celice, kjer bodo vneseni enkratni vnosi.

  8. Kliknite V redu. Enkratni vrednosti v obsegu bodo vnesene začenši s celico, izbrano v prejšnjem koraku.

note

Možnost Brez dvojnikov loči med velikimi in malimi črkami. Tako štejeta vrednosti »A« in »a« za različni, enkratni vrednosti.


Podprite nas!