Naslavljanje in sklici, absolutno in relativno

Relativno naslavljanje

Celica v stolpcu A, vrstici 1, je naslovljena kot A1. Skupino sosednjih celic lahko naslovite tako, da najprej vnesete koordinate zgornje leve celice območja in nato po dvopičju še koordinate spodnje leve celice. Primer: kvadrat, sestavljen iz prvih štirih celic v zgornjem levem kotu, naslovimo z A1:B2.

Ko tako naslavljate neko območje, s tem delate relativni sklic na A1:B2. V tem primeru relativen pomeni, da se bo sklic na to območje avtomatično uredil, ko boste kopirali formule.

Absolutno naslavljanje

Absolutno sklicevanje je nasprotje relativnega naslavljanja. Pred vsako črko ali številko pri absolutnem sklicu je postavljen znak za dolar, npr. $A$1:$B$2.

Ikona namiga

LibreOffice lahko trenuten sklic, pri katerem je kazalka postavljena v vnosno vrstico, pretvori iz relativnega v absolutnega ali obratno s pritiskom tipke F4. Če začnete z relativno naslovljenko, kot je A1, se prvič, ko pritisnete to kombinacijo tipk, tako vrstice, kot tudi stolpci spremenijo v absolutne sklice. Drugič se spremeni le vrstica (A$1) in tretjič le stolpec ($A1). Če še enkrat pritisnete to kombinacijo tipk, se sklici stolpcev in vrstic spremenijo spet v relativne (A1).


LibreOffice Calc pokaže sklice na formulo. Če npr. v celici kliknete formulo =VSOTA(A1:C5;D15:D24), se bosta območji, na kateri se formula nanaša, obarvali. Primer: sestavina formule »A1:C5« je lahko modro obarvana in obseg celic, na katere se ta del formule nanaša, je osenčen z enako modro barvo. Naslednja sestavina formule »D15:D24« je lahko na enak način rdeče označena.

Kdaj uporabiti relativen in kdaj absoluten sklic

Kaj razlikuje relativen sklic? Recimo, da želite v celici E1 izračunati vsoto celic v obsegu A1:B2. Formula, ki naj bi jo vpisali v E1, bi bila: =VSOTA(A1:B2). Če se kasneje odločite, da bi vstavili nov stolpec pred stolpcem A, bi nato bil element, ki ga želite dodati v B1:C2 in bi bila formula v F1, ne v E1. Po vstavitvi novega stolpca bi nato morali preveriti in popraviti vse formule na delovnem listu in po možnosti tudi na drugih delovnih listih.

K sreči LibreOffice to naredi namesto vas. Po vstavitvi novega stolpca A, se bo formula =VSOTA(A1:B2) samodejno posodobila v =VSOTA(B1:C2). Tudi številke vrstic se bodo samodejno posodobile, ko bo vstavljena nova vrstica 1. V LibreOffice Calc se absolutni in relativni sklici vedno prilagodijo vsakič, ko se premakne sklicno območje. Toda bodite pazljivi, če kopirate formulo, saj se bodo v tem primeru prilagodili le relativni sklici, ne pa tudi absolutni.

Absolutni sklici se uporabijo, ko se izračun nanaša na točno določeno celico na vašem delovnem listu. Če formulo, ki se nanaša točno na to celico, relativno kopirate v celico pod izvirno celico, se bo tudi sklic prenesel navzdol, če koordinat celice niste nastavili kot absolutnih.

Sklici se lahko spremenijo ne le takrat, ko vstavite vrstice in stolpce, temveč tudi ko obstoječo formulo, ki se nanaša na določeno celico, kopirate na drugo območje delovnega lista. Recimo, da ste v vrstico 10 vpisali formulo =VSOTA(A1:A9). Če želite izračunati vsoto za sosednji stolpec na desni, enostavno kopirajte to formulo v celico na desni. Kopija formule v stolpcu B se bo samodejno prilagodila v =VSOTA(B1:B9).

Podprite nas!