Določanje obsegov tiskanja na delovnem listu

Določite lahko kateri obseg celic na preglednici natisniti.

Celice na delovnem listu, ki niso del določenega obsega tiskanja, se ne natisnejo ali izvozijo. Delovni listi brez določenega obsega tiskanja se ne natisnejo in se ne izvozijo v datoteko PDF, razen če dokument ni v zapisu Excel.

Ikona opombe

Iz datotek v zapisu Excel so natisnjeni vsi delovni listi, ki ne vsebujejo določenega obsega tiskanja. Enako se zgodi, ko izvozite preglednico iz zapisa Excel v datoteko PDF.


Določanje obsega tiskanja

 1. Izberite celice, ki jih želite natisniti.

 2. Izberite Oblika – Obsegi tiskanja – Določi.

Dodajanje celic v obseg tiskanja

 1. Izberite celice, ki jih želite dodati obstoječemu obsegu tiskanja.

 2. Izberite Oblika – Obsegi tiskanja – Dodaj.

Brisanje obsega tiskanja

Uporaba predogleda preloma strani za urejanje obsegov tiskanja

V Predogledu preloma strani so obsegi tiskanja in območja prelomov strani označeni z modrim robom in vsebujejo sredinsko poravnano številko strani v sivi barvi. Deli, ki niso za tiskanje, imajo sivo ozadje.

Za določitev novega območja preloma strani mejo povlecite na novo mesto. Ko določite novo območje preloma, se avtomatski prelom strani zamenja z ročnim.

Pregledovanje in urejanje obsegov tiskanja

 1. Izberite Pogled – Predogled preloma strani.

  Ikona namiga

  Za spremembo privzetega faktorja povečave pri možnosti Predogled preloma strani, dvokliknite odstotno vrednost v Vrstici stanja in izberite nov faktor povečave.


 2. Urejanje obsega tiskanja.

  Za spremembo velikosti obsega tiskanja, povlecite mejo obsega na novo mesto.

  Ikona opombe

  Za brisanje ročnega preloma strani znotraj obsega tiskanja, povlecite mejo preloma strani na območje izven obsega tiskanja.


  Če želite počistiti obseg tiskanja, povlecite mejo obsega na nasprotno mejo obsega.

 3. Za izhod iz predogleda preloma strani izberite Pogled – Navadno.

Podprite nas!