Pretvorba besedila v števila

Calc s privzetimi nastavitvami besedilo v celicah pretvori v ustrezne numerične vrednosti, če je nedvoumna pretvorba možna. Če pretvorba ni možna, Calc vrne napako #VALUE!.

Pretvorijo se le cela števila, vključno z eksponenti, ter datumi in časi po standardu ISO 8601 v razširjeni obliki z ločili. Vse drugo, kot so npr. ulomki z decimalnimi ločili ali datumi v zapisu, ki ne ustreza standardu ISO 8601, se ne pretvorijo, saj bi bil niz besedila odvisen od krajevnih nastavitev. Vodilni in končni presledki so prezrti.

Pretvorijo se naslednji zapisi po standardu ISO 8601:

Kode stoletja SS (angl. CC) ni mogoče izpustiti. Namesto ločila datuma in časa T lahko uporabite natanko en presledni znak.

Če je datum podan, mora biti veljaven po gregorijanskem koledarju. V tem primeru mora biti neobvezni čas v obsegu od 00:00 do 23:59:59,99999...

Če je podan le časovni niz, ima lahko vrednost ur večjo od 24, medtem ko je lahko največja vrednost minut in sekund 59.

note

Pretvorijo se samo enojne skalarne vrednosti, ne pa obsegi.


Pretvorba se izvede le za posamezne skalarne vrednosti, tako kot v =A1+A2 ali ="1E2"+1. Argumenti obsega celic niso prizadeti, tako se SUM(A1:A2) razlikuje od A1+A2, če vsaj ena od obeh celic vsebuje niz, ki ga je mogoče pretvoriti.

Pretvorijo se tudi nizi v formulah, kot npr. ="1999-11-22"+42, ki vrne datum 42 dni po 22. novembru 1999. Izračuni, ki kot nize v formuli vključujejo lokalizirane datume, vrnejo napako. Primer: lokaliziranega datumskega niza »11/22/1999« ali »22.11.1999« ni mogoče uporabiti za samodejno pretvorbo.

warning

Če uporabljate funkcije, v katerih je vsaj eden argument iskalni pogoj, ki predstavlja regularni izraz, se bo niz pogojev najprej poskusil pretvoriti v števila. Primer: ».0« se pretvori v 0.0 itn. Če pretvorba uspe, iskanje ne bo vrnilo regularnega izraza, temveč število. Če preklopite na slovenske krajevne nastavitve, kjer decimalno ločilo ni pika, temveč vejica, pa pretvorba regularnega izraza deluje. Če želite vsiliti iskanje regularnega izraza namesto števila, uporabite izraz, ki ga ni mogoče pretvoriti v numeričnega, npr. ».[0]«, ».\0« ali »(?i).0«.


Primer

V A1 vnesite besedilo '1e2 (ki se interno pretvori v številko 100).

V A2 vnesite =A1+1 (kar pravilno znese 101).

Formula =SUM(A1:A2) vrne 101 namesto 201, ker se pretvorba ne izvede v obsegu, ampak le za enojne skalarne vrednosti. Tukaj funkcija SUM '1e2 obravnava kot niz in ga zato prezre.

=SUM("1E2";1) vrne napako #VALUE!, ker SUM() in nekatere druge funkcije, ki iterirajo prek številskih nizov, eksplicitno preverjajo vrsto argumenta.

Spreminjanje privzetih nastavitev pretvorbe besedila v števila

Pretvorbo besedila v števila lahko prilagodite z nastavitvijo Nastavitve podrobnih izračunov.

Podprite nas!