Uporaba večkratnih operacij

Večkratne operacije v stolpcih ali vrsticah

Ukaz Podatki – Večkratne operacije ponuja načrtovalno orodje za postavljanje vprašanj »kaj-če«. V preglednico vnesete formulo, katere rezultat se izračuna iz vrednosti drugih celic v listu. Nato določite obseg celic, v katerega vnesete nekatere nespremenljive vrednosti, nato z ukazom za večkratne operacije izračunate rezultate po navedeni formuli.

V polje Formule vnesite v formulo sklic, ki se nanaša na obseg podatkov. V polje Vnos. celica stolpca/Vnos. celica vrstice vnesite sklic na ustrezno celico, ki je del formule. To najlažje pojasnimo s primerom:

Primeri

Proizvajate igrače, ki jih prodajate po 10 € na kos. Proizvodnja posamezne igrače znaša 2 €, temu pa morate prišteti še stalne stroške, ki znašajo 10.000 € letno. Koliko dobička letno boste imeli, če prodate določeno število igrač?

Območje delovnega lista kaj-če

Računanje z eno formulo in eno spremenljivko

 1. Če želite izračunati dobiček, najprej vstavite katerokoli število za količino (prodani artikli) – v tem primeru 2000. Dobiček izračunate s formulo Dobiček=Količina * (Prodajna cena - Neposredni stroški) - Stalni stroški. To formulo vnesite v B5.

 2. V stolpec D vnesite letne prihodke, enega pod drugim; primer: od 500 do 5000, v korakih po 500.

 3. Izberite obseg D2:E11, torej vrednosti, ki ste jih vnesli v stolpec D, in njihove soležne prazne celice v stolpcu E.

 4. Izberite Podatki – Večkratne operacije.

 5. S kazalko v polju Formule kliknite celico B5.

 6. Postavite kazalko v polje Vnos. celica stolpca in kliknite celico B4. To pomeni, da je celica B4 (količina) v formuli spremenljivka, ki jo nadomeščajo izbrane vrednosti iz stolpca.

 7. Zaprite pogovorno okno s klikom na gumb V redu. V stolpcu E boste videli zaslužek pri različnih količinah.

Računanje z več formulami istočasno

 1. Izbrišite stolpec E.

 2. V C5 vnesite naslednjo formulo: = B5 / B4. Sedaj računate letni profit za posamezni prodan artikel.

 3. Izberite obseg D2:F11 (tri stolpce).

 4. Izberite Podatki – Večkratne operacije.

 5. S kazalko v polju Formule izberite celice od B5 do C5.

 6. Postavite kazalko v polje Vnos. celica stolpca in kliknite celico B4.

 7. Pogovorno okno zaprite z V redu. Sedaj boste v stolpcu E videli dobičke in v stolpcu F letni dobiček.

Večkratne operacije prek vrstic in stolpcev

V LibreOffice lahko s pomočjo t. i. križnih tabel izvajate med seboj povezane večkratne operacije z vrsticami in stolpci. Celica s formulo se mora pri tem sklicevati na obsega podatkov v stolpcu in v vrstici. Izberite obseg, ki ga določata oba obsega podatkov in prikličite pogovorno okno za večkratne operacije. V polje Formule vnesite sklic na celico, ki formulo vsebuje. V polji Vnos. celica stolpca in Vnos. celica vrstice vnesite sklic na ustrezne celice, ki jih formula uporablja.

Računanje z dvema spremenljivkama

Oglejte si stolpca A in B v primeru tabele zgoraj. Kot spremenljivo vrednost sedaj poleg letno proizvedene količine želite tudi prodajno vrednost, v vsakem primeru pa vas zanima dobiček.

Razširite zgoraj prikazano tabelo. D2 do D11 vsebujejo števila 500, 1000 itd. do 5000. V E1 do H1 vnesite števila 8, 10, 15 in 20.

 1. Izberite obseg D1:H11.

 2. Izberite Podatki – Večkratne operacije.

 3. S kazalko v polju Formule kliknite celico B5.

 4. Postavite kazalko v polje Vnos. celica vrstice in kliknite celico B1. S tem postane B1 (prodajna cena) vodoravno določena spremenljivka (z vrednostmi 8, 10, 15 in 20).

 5. Postavite kazalko v polje Vnos. vrstica stolpca in kliknite v celico B4. S tem postane B4 (količina) navpično določena spremenljivka.

 6. Pogovorno okno zaprite s klikom na gumb V redu. Dobički za različne prodajne cene so prikazani v obsegu E2:H11.

Podprite nas!