Premikanje celic s povleci in spusti

Če na delovnem listu povlečete in spustite izbor celic, vrstic ali stolpcev, boste celice (vključno s tistimi v izbranih vrsticah ali stolpcih), na katere spuščate, običajno prepisali z novo vsebino. To je navadni, prepisovalni način.

Za vlečenje in spuščanje celotnih vrstic in stolpcev je treba najprej izbrati ali kopirati vrstice ali stolpce in nato povleči od izbranih celic, ne od naslovov vrstic ali stolpcev (s tem bi preklicali izbor).

Če ste ob tem, ko spustite gumb miške, pritisnili , boste vstopili v vstavljalni način.

  1. V vstavljalnem načinu se bodo obstoječe celice, na katere spuščate vsebino, zamaknile na desno ali navzdol in nove celice bodo vstavljene v izpraznjeni prostor, ne da bi prepisali vsebino.

  2. V vstavljalnem načinu imajo premaknjene celice drugačno obrobo.

    V prepisovalnem načinu je izbrano območje orisano z vsemi štirimi robovi. V vstavljalnem načinu vidite le levi rob, če bodo ciljne celice premaknjene na desno, oziroma le zgornji rob, če bodo ciljne celice premaknjene navzdol.

    Ali bo ciljno območje zamaknjeno na desno ali navzdol, je odvisno od razdalje med izvornimi in ciljnimi celicami, če celice premikate v okviru istega delovnega lista. Če celice prestavljate v drug delovni list, je smer odvisna od števila navpičnih ali vodoravnih celic v območju, ki ga prestavljate.

  3. Če v vstavljalnem načinu premikate samo celice znotraj iste vrstice (samo vodoravno), se bodo po vstavitvi vse celice pomaknile na levo, da zapolnijo izvorno območje.

V obeh načinih lahko držite pritisnjeno ali tipki +dvigalka, ko spustite gumb miške. S tem vstavite kopijo oziroma povezavo.

Pritisnjene tipke, ko spustite gumb miške

Rezultat

Brez dodatne tipke

Prestavljene celice prepišejo vsebino celic na ciljnem območju. Izvorne celice se izpraznijo.

Prestavljene celice prepišejo vsebino celic na ciljnem območju. Izvorne celice ostanejo takšne, kot so bile.

Tipki +dvigalka

Vstavljene povezave na izvorne celice prepišejo vsebino celic na ciljnem območju. Izvorne celice ostanejo, kot so.

Celice se premaknejo in pri tem zamaknejo celice v ciljnem območju na desno ali navzdol. Izvorne celice se izpraznijo, razen če premikate znotraj istih vrstic istega delovnega lista.

Če premikate celice znotraj istih vrstic istega delovnega lista, se celice v ciljnem območju pomaknejo na desno, nato se celotna vrstica zamakne tako, da zapolni ciljno območje.

Tipki

Kopirane in prestavljene celice zamaknejo celice v ciljnem območju na desno ali navzdol. Izvorne celice ostanejo na svojem mestu.

Tipke +dvigalka

Ciljne celice se premaknejo na desno ali navzdol, na njihovo mesto so vstavljene povezave na izvorne celice. Izvorne celice ostanejo, kot so.


Podprite nas!