Uporabljanje iskanja cilja

S pomočjo Iskanja cilja lahko izračunate vrednost, ki kot del formule vodi do rezultata, ki ste ga določili za formulo. Formulo torej definirate z več stalnimi in eno spremenljivo vrednostjo ter rezultatom formule.

Primer iskanja cilja

Za izračun letnih obresti (l), ustvarite tabelo z vrednostmi za kapital (C), število let (n) in obrestno mero (i). Formula je:

I = C * n* i

Recimo, da znaša obrestna mera i 7,5 % in da se število let n (1) ne spreminja. Želite pa izvedeti, koliko vloženega kapitala C bi morali spremeniti, da bi ustvarili določen dobiček I. Vzemimo, da želite izvedeti, koliko kapitala C bi potrebovali, če želite letni dobiček v višini 15.000 €.

Vnesite vsako od vrednosti za kapital C (naključno vrednost kot 100.000 €), število let n (1) in obrestno mero i (7,5 %) v svojo celico. Vnesite formulo za izračun obresti I v drugo celico. Namesto C, n in i uporabite sklic na celico z odgovarjajočo vrednostjo.

  1. Kazalko postavite na celico, ki vsebuje obresti I in izberite Orodja – Iskanje cilja. Pojavi se pogovorno okno Iskanje cilja.

  2. Ustrezna celica je že vnesena v polje Celica s formulo.

  3. Kazalko postavite na polje Celica s spremenljivko. Na delovnem listu kliknite celico, ki vsebuje vrednost, ki bi jo radi spremenili, v tem primeru je to celica z vrednostjo kapitala C.

  4. Vnesite pričakovan rezultat formule v polje z besedilom Ciljna vrednost. V tem primeru je vrednost 15.000. Kliknite V redu.

  5. Pojavi se pogovorno okno s sporočilom, da je bilo iskanje cilja uspešno. Kliknite Da za vnos rezultata v celico s spremenljivo vrednostjo.

Podprite nas!