Računanje s formulami

Formule se morajo vedno začeti z enačajem. Formule lahko vsebujejo številke, besedilo, aritmetične in logične operatorje ter funkcije.

Ikona namiga

Zapomnite si, da lahko osnovne aritmetične znake (+, -, *, /) uporabite v formulah ob upoštevanju pravila »množenje in deljenje pred seštevanjem in odštevanjem«. Namesto =SUM(A1:B1) lahko vnesete =A1+B1.


Ikona namiga

Mogoča je tudi uporaba oklepajev. Rezultat formule =(1+2)*3 je drugačen kot rezultat =1+2*3.


Tu je nekaj primerov LibreOffice Calc formul:

=A1+10

Prikaže vsebino celice A1 plus 10.

=A1*16%

Prikaže 16 % vsebine A1.

=A1 * A2

Prikaže rezultat množenja med A1 in A2.

=ROUND(A1;1)

Prikaže vsebino celice A1, zaokroženo na eno decimalko.

=EFFECTIVE(5%;12)

Izračuna 5-odstotne efektivne obresti pri 12. obrokih letno.

=B8-SUM(B10:B14)

Izračuna znesek celic B10 do B14 minus vrednost celice B8.

=B8-SUM(B10:B14)

Izračuna znesek celic B10 do B14 in doda vrednost celici B8.


V formule je mogoče ugnezditi tudi funkcije, kot je pokazano na primeru. Funkcije je mogoče ugnezditi tudi znotraj funkcij. Pri ugnezdenih funkcijah si lahko pomagate s Čarovnikom za funkcije.

Podprite nas!