Vnašanje formul

Formule lahko vnesete na različne načine: z uporabo ikon, prek tipkovnice ali s kombinacijo obeh metod.

  1. Kliknite celico v katero želite vnesti formulo.

  2. Kliknite ikono Funkcija v vrstici Formula.

    V vnosni vrstici se prikaže enačaj in lahko pričnete vnašati formulo.

  3. Ko vnesete želene vrednosti, pritisnite vnašalko ali kliknite Sprejmi za vnos rezultata v aktivno celico. Če želite počistiti vnosno vrstico, pritisnite ubežnico ali kliknite Prekliči.

Vrednosti in formule lahko vnašate tudi neposredno v celice, čeprav ne vidite vnosne kazalke. Formule se morajo vedno začeti z enačajem.

Pritisnete lahko tudi tipki + ali - na številski tipkovnici, da začnete pisati formulo. Tipka NumLock mora biti »vključena«. Pritisnite npr. naslednje tipke v natanko takšnem zaporedju:

+ 5 0 - 8 vnašalka

V celici vidite rezultat 42. Celica vsebuje formulo =+50-8.

Ikona opombe

Če urejate formulo s sklici, bodo sklici in pridružene celice označeni z isto barvo. Sedaj lahko spremenite velikost obrobe sklica z miško in sklic formule v vnosni vrstici se bo tudi spremenil. Pokaži sklice v barvah lahko deaktivirate pod LibreOffice Calc – Pogled.


Ikona namiga

Če želite prikaz izračuna posameznih elementov formule, izberite ustrezne elemente in pritisnite F9. V formuli =SUM(A1:B12)*SUM(C1:D12) npr. izberite odsek SUM(C1:D12) in pritisnite F9 za prikaz delne vsote za to območje.


Če med vnašanjem formule pride do napake, se v aktivni celici pojavi sporočilo o napaki.

Podprite nas!