Združevanje vrtilnih tabel

Dobljena vrtilna tabela lahko vsebuje veliko različnih vnosov. Z združevanjem vnosom lahko izboljšate vidne rezultate.

  1. Izberite celico ali obseg celic v vrtilni tabeli.

  2. Izberite Podatki – Združi in oriši – Združi.

Glede na obliko izbranih celic je vrtilni tabeli dodano skupinsko polje ali pa se prikaže eno od obeh pogovornih oken Združi za številske ali datumske vrednosti.

Vrtilna tabela mora biti organizirana na način, da je mogoče uveljaviti združevanje v skupine.

Odprite datoteko s primerom:

Podprite nas!