Celice v obliki valute

V LibreOffice Calcu lahko podate številke v kateri koli obliki valute. Ko v vrstici Oblikovanje kliknete ikono Ikona Valuta, da oblikujete številko, celica prevzame privzeto obliko valute, ki je nastavljena pod – Nastavitve jezika – Jeziki.

Ikona opombe

Izmenjavanje LibreOffice Calcovih dokumentov lahko pripelje do nesporazumov, če je vaš LibreOffice Calcov dokument naložil uporabnik, ki uporablja drugačno privzeto valuto.


V LibreOffice Calc lahko določite, da število, ki ste ga oblikovali kot »1.234,50 €«, ostane v drugi državi izraženo v evrih in se ne spremeni v dolarje.

Obliko valute lahko spremenite v pogovornem oknu Oblikuj celice (izberite Oblika – Celice – Številke) s pomočjo nastavitev za dve državi. V polju Jezik izberite osnovno nastavitev za decimalke in ločila tisočic. V seznamskem polju Oblika lahko izberete simbol valute in njegov položaj.

  1. Primer: če je jezik nastavljen na »Privzeto« in uporabljate nastavitve za slovenščino, bo oblika valute »1.234,00 €«. Za tisočice se uporablja pika, za decimalna mesta pa vejica. Če sedaj iz seznamskega polja Oblika izberete podrejeno obliko valute »$ angleški (ZDA)«, se bo prikazala naslednja oblika: »$ 1.234,00«. Kot vidite, ločila ostanejo nespremenjena. Spremeni in pretvori se samo simbol valute, vendar ostane notacija enaka kot v krajevni nastavitvi.

  2. Če pod Jezikom celice pretvorite v »angleški (ZDA)«, se prenese tudi krajevna nastavitev za angleški jezik, torej je privzeta oblika valute zdaj »$ 1,234.00«.

Podprite nas!