Uvažanje in izvažanje datotek z besedilom CSV s formulami

Datoteke CSV so datoteke z besedilom, ki vsebujejo vsebino celic samo enega delovnega lista. Kot ločila med celicami lahko uporabite vejice, podpičja in druge znake. Nizi besedila so prikazani v narekovajih, številke pa brez njih.

Uvažanje datoteke CSV

 1. Izberite Datoteka – Odpri.

 2. V polju Vrsta datoteke izberite »Besedilo CSV«. Izberite datoteko in kliknite Odpri. Če ima datoteka pripono .csv, je vrsta dokumenta samodejno prepoznana.

 3. Pojavi se pogovorno okno Uvoz besedila. Kliknite V redu.

Ikona namiga

Če datoteka csv vsebuje formule, vendar želite uvoziti rezultate teh formul, potem izberite – LibreOffice Calc – Pogled in počistite potrditveno polje Formule.


Izvažanje formul in vrednosti kot datotek CVS

 1. Kliknite delovni list, ki se bo zapisal kot datoteka csv.

 2. Če želite izvoziti formule kot formule, npr. v obliki =SUM(A1:B5), nadaljujte, kot sledi:

  Izberite – LibreOffice Calc – Pogled.

  Pod Prikazom označite potrditveno polje Formule. Kliknite V redu.

  Če želite namesto formul izvoziti izračunane rezultate, potem ne smete označiti polja Formule.

 3. Izberite Datoteka – Shrani kot. Odpre se pogovorno okno Shrani kot.

 4. V polju Vrsta datoteke izberite »Besedilo CSV«.

 5. Vnesite ime in kliknite Shrani.

 6. V pogovornem oknu Izvoz datotek z besedilom izberite niz znakov ter ločila polj in besedila za podatke, ki se bodo izvozili, ter nato kliknite V redu.

 7. Potem ko shranite, počistite potrditveno polje Formule, da se v tabeli spet prikažejo izračunani rezultati.

Podprite nas!