Spreminjanje sidra slike

V preglednice Calc vstavljene slike so privzeto sidrane na celice in ne spreminjajo velikosti, ko premaknete celico.

Slike je možno sidrati na tri različne načine:

Sprememba sidra slike

Izberite sliko in nato Oblika – Zasidraj ali v kontekstnem meniju slike izberite Zasidraj.

tip

Izvorna velikost slike in celice je ohranjena, ko lepite celo vrstico ali cel stolpec z možnostma V celico in V celico (spremeni velikost s celico).


Podprite nas!