Uporabljanje pogojnega oblikovanja

Pri uporabi menijskega ukaza Oblika – Pogojno – Pogoj vam pogovorno okno omogoči, da določite pogoje za celico, ki morajo biti izpolnjeni, da imajo izbrane celice določeno obliko.

Ikona opozorila

Za uporabo pogojnega oblikovanja mora biti vključena funkcija Samodejno izračunaj. Izberite Podatki – Izračunaj – Samodejno izračunaj (če je funkcija vključena, boste ob izbiri videli kljukico).


S pogojnim oblikovanjem lahko npr. označite vsote, ki presegajo povprečno vrednost vseh vsot. Če se vsote spremenijo, se ustrezno temu spremeni oblikovanje, ne da bi morali ročno uporabiti druge sloge.

Določanje pogojev

 1. Izberite celice, za katere želite uporabiti pogojen slog.

 2. Izberite Oblika – Pogojno – Pogoj.

 3. V pogovorno okno vnesite pogoj(e). Pogovorno okno je podrobno opisano v pomoči za LibreOffice, primer je prikazan spodaj:

Primer pogojnega oblikovanja: poudarjanje seštevkov nad/pod povprečno vrednostjo

1. korak: Ustvarjanje vrednosti števil

Določene vrednosti v svojih tabelah želite posebej poudariti. V tabeli s prihodki od prodaje lahko npr. vse vrednosti, ki so nad povprečjem, prikažete zeleno, in vse tiste, ki so pod povprečjem, rdeče. To storite s pogojnim oblikovanjem.

 1. Najprej ustvarite tabelo, v kateri bo nekaj različnih vrednosti. Za vaš preizkus lahko ustvarite tabele s katerimi koli naključnimi števili:

  V eno izmed celic vnesite formulo =RAND() in dobili boste naključno število med 0 in 1. Če želite cela števila med 0 in 50, vnesite formulo =INT(RAND()*50).

 2. Vrstico z naključnimi števili ustvarite tako, da kopirate formulo. Kliknite v spodnji desni kot izbrane celice in vlecite v desno, dokler ni izbran želen obseg celic.

 3. Na enak način, kot je opisano zgoraj, vlecite navzdol kot najbolj desne celice, da ustvarite več vrstic z naključnimi števili.

2. korak: Določanje slogov celic

Naslednji korak je uporaba sloga celice za vse vrednosti, ki predstavljajo prihodek od prodaje in so večje od povprečja, in za vse tiste vrednosti, ki so nižje od povprečja. Preden nadaljujete, zagotovite, da je okno Slogi vidno.

 1. Kliknite prazno celico in v kontekstnem meniju izberite ukaz Oblikuj celice.

 2. V pogovornem oknu Oblikuj celice na zavihku Ozadje kliknite gumb Barva in nato izberite barvo ozadja. Kliknite V redu.

 3. V zloženem zavihku Slogi v stranski vrstici kliknite ikono Nov slog iz izbora. Vnesite ime novega sloga. Za ta primer slog poimenujte »Zgoraj«.

 4. Drug slog določite tako, da ponovno kliknete prazno celico in nadaljujete, kot je opisano zgoraj. Celici določite drugačno barvo ozadja in ji dodelite ime (za ta primer »Spodaj«).

3. korak: Računanje povprečja

V tem primeru, računamo povprečje naključnih vrednosti. Rezultat je prikazan v celici:

 1. Kazalko postavite v prazno celico, npr. J14, in izberite Vstavi – Funkcija.

 2. Izberite funkcijo AVERAGE. Z miško izberite vsa naključna števila. Če ne morete videti celotnega obsega, ker ga zakriva Čarovnik za funkcije, lahko pogovorno okno začasno skrčite z ikono Skrči.

 3. Čarovnika za funkcije zaprite z V redu.

4. korak: Uporaba slogov celic

Sedaj lahko pogojno oblikovanje uporabite za delovni list:

 1. Izberite vse celice z naključnimi števili.

 2. Ustrezno pogovorno okno odprete tako, da izberete ukaz Oblika – Pogojno – Pogoj.

 3. Določite pogoj, kot je navedeno spodaj: Če je vrednost celice manjša od J14, oblikuj s slogom celice »Spodaj«, če pa je vrednost celice večja od J14 ali enaka J14, oblikuj s slogom celice »Zgoraj«.

5. korak: Kopiranje sloga celice

Če želite pogojno oblikovanje za druge celice uporabiti kasneje:

 1. Kliknite eno izmed celic, ki ji je bilo dodeljeno pogojno oblikovanje.

 2. Celico kopirajte v odložišče.

 3. Izberite celice, ki bodo prejele to isto oblikovanje.

 4. Izberite Uredi – Posebno lepljenje – Posebno lepljenje. Pojavi se pogovorno okno Posebno lepljenje.

 5. V območju Prilepi (oz. Izbor) potrdite samo polje Oblike. Nobeno drugo polje ne sme biti potrjeno. Kliknite V redu. Namesto tega lahko kliknete le gumb Samo oblikovanje.

Podprite nas!