Sklicevanje na URL-je

Če npr. najdete spletno stran, ki v celicah preglednice vsebuje tekoče podatke z borze, lahko to stran naložite v LibreOffice Calc po naslednjem postopku:

  1. V dokumentu LibreOffice Calc postavite kazalko v celico, v katero želite vnesti zunanje podatke.

  2. Izberite Delovni list – Zunanje povezave. Pojavi se pogovorno okno Zunanji podatki.

  3. V pogovorno okno vnesite URL dokumenta ali spletne strani. URL mora imeti naslednjo obliko: http://www.moja-banka.com/tabela.html. URL za krajevne datoteke ali datoteke krajevnega omrežja je pot, ki je vidna v pogovornem oknu Datoteka – Odpri.

    LibreOffice naloži spletno stran ali datoteko v »ozadju« in je ne prikaže. V velikem polju s seznamom v pogovornem oknu Zunanji podatki lahko vidite imena vseh delovnih listov ali poimenovanih obsegov, med katerimi lahko izbirate.

  4. Izberite enega ali več delovnih listov ali poimenovanih obsegov. Lahko tudi aktivirate funkcijo samodejnega posodabljanja vsakih »n« sekund in kliknete V redu.

    Vsebina bo vstavljena kot povezava v dokumentu LibreOffice Calc.

  5. Shranite preglednico. Ko jo boste kasneje odprli, bo LibreOffice Calc po poizvedovanju posodobil celice s povezavo.

  6. Pod LibreOffice Calc – Splošno lahko izberete, da se med odpiranjem povezave samodejno posodobijo vedno, na zahtevo ali nikoli. Posodabljanje lahko zaženete ročno v pogovornem oknu pod Uredi – Povezave.

Podprite nas!