Vnašanje vrednosti

Vnos podatkov in vrednosti v več celic je v Calcu mogoče poenostaviti. Spremenite lahko nekatere nastavitve, da ustrezajo vašim potrebam.

Ročen vnos vrednosti v obseg celic

Pri ročnem vnosu bloka podatkov sta v pomoč dve funkciji.

Razpoznava območja za nove vrstice

V vrstici pod vrstico z glavo se lahko pomikate iz ene celice v naslednjo s tabulatorko. Ko vnesete vrednost v zadnjo celico trenutne vrstice, pritisnite vnašalko. Calc postavi kazalko pod prvo celico trenutnega bloka.

Razpoznava območja

V vrstici 3 pritisnite tabulatorko, da se pomaknete iz celice B3 v C3, D3 in E3. Nato pritisnite vnašalko, da se pomaknete v B4.

Izbor območja

Izberite področje, kamor želite vnesti vrednosti. Zdaj lahko pričnete vnašati vrednosti od položaja kazalke v izbranem področju. Pritisnite tabulatorko, da ga pomaknete na naslednjo celico, ali dvigalko+tabulatorko, da ga pomaknete na prejšnjo celico. Na robovih izbranega področja tabulatorka skoči v izbrano področje. Izbranega področja ne boste zapustili.

Izbor območja

Izberite območje od B3 do E7. Zdaj celica B3 pričakuje vaš vnos. Pritisnite tabulatorko, da se premaknete na naslednjo celico v izbranem območju.

Samodejen vnos vrednosti v obseg celic

Oglejte si Samodejno vpisovanje podatkov v soležne celice.

Podprite nas!