Vnašanje vrednosti

Vnos podatkov in vrednosti v več celic je v Calcu mogoče poenostaviti. Spremenite lahko nekatere nastavitve, da ustrezajo vašim potrebam.

Ročen vnos vrednosti v obseg celic

Pri ročnem vnosu bloka podatkov sta v pomoč dve funkciji.

Razpoznava območja za nove vrstice

V vrstici pod vrstico z glavo se lahko pomikate iz ene celice v naslednjo s tabulatorko. Ko vnesete vrednost v zadnjo celico trenutne vrstice, pritisnite vnašalko. Calc postavi kazalko pod prvo celico trenutnega bloka.

Razpoznava območja

V vrstici 3 pritisnite tabulatorko, da se pomaknete iz celice B3 v C3, D3 in E3. Nato pritisnite vnašalko, da se pomaknete v B4.

Izbor območja

Uporabite povleci in spusti, da izberete območje, kamor želite vnesti vrednosti. Vendar začnite vleči pri zadnji celici območja in spustite miškin gumb, ko izberete prvo celico. Zdaj lahko začnete vnašati vrednosti. Vedno pritisnite tabulatorko za pomik v naslednjo celico. Izbranega območja ne boste zapustili.

Izbor območja

Izberite območje od E7 do B3. Zdaj celica B3 pričakuje vaš vnos. Pritisnite tabulatorko, da se premaknete na naslednjo celico v izbranem območju.

Samodejen vnos vrednosti v obseg celic

Oglejte si Samodejno vpisovanje podatkov v soležne celice.

Podprite nas!