Računanje časovnih razlik

Če želite izračunati časovne razlike, kot je npr. čas med 23:30 in 01:10 v isti noči, uporabite naslednjo formulo:

=(B2<A2)+B2-A2

Poznejši čas je B2, zgodnejši čas je A2. Rezultat v tem primeru je 01:40 ali 1 ura in 40 minut.

V formuli ima dan s 24 urami vrednost 1, ena ura pa ima vrednost 1/24. Logična vrednost v oklepajih je 0 ali 1, kar ustreza 0 ali 24 uram. Rezultat, ki ga vrne formula, je samodejno posredovan v časovni obliki zaradi zaporedja operandov.

Podprite nas!