Samodejno zapolnjevanje podatkov na osnovi soležnih celic

Celice lahko samodejno zapolnite s podatki z ukazom Samozapolni ali z ukazom Nizi.

Uporabljanje funkcije Samozapolni

Samozapolni samodejno ustvari niz podatkov na osnovi določenega vzorca.

 1. Na delovnem listu kliknite celico in vanjo vnesite število.

 2. Kliknite drugo celico in nato spet kliknite celico, v katero ste vnesli število.

 3. Vlecite zapolnitveno ročico v spodnjem desnem kotu celice po celici, ki jo želite zapolniti, in nato spustite tipko miške.

  Celice so zapolnjene z naraščajočimi števili.

Ikona namiga

Seznam zaporednih dni hitro ustvarite tako, da v celico vnesete Ponedeljek in povlečete zapolnitveno ročico.


Če celic ne želite napolniti z različnimi vrednostmi, držite pritisnjeno .

Ikona opombe

Če izberete dve ali več soležnih celic, ki vsebujejo različna števila, in jih vlečete, se ostale celice zapolnijo z aritmetičnim vzorcem, ki je prepoznan v številih. Funkcija Samozapolni prepozna tudi prilagojene sezname, ki so določeni pod – LibreOffice Calc – Razvrščevalni seznami.


Ikona namiga

Če želite samodejno zapolniti vse prazne stolpce v trenutnem bloku podatkov, dvakrat kliknite zapolnitveno ročico. Najprej npr. vnesite v A1 jan in vlecite zapolnitveno ročico navzdol vse do A12, da v prvem stolpcu dobite dvanajst mesecev. Nato vnesite vrednosti v B1 in C1. Izberite ti celici in dvakrat kliknite zapolnitveno ročico. To samodejno zapolni blok podatkov B1:C12.


Uporabljanje določenih nizov

 1. Izberite obseg celic na delovnem listu, ki jih želite zapolniti.

 2. Izberite Uredi – Zapolni celice – Nizi.

 3. Izberite parametre za nize.

  Če izberete nizLinearno, se povečanje, ki ga vnesete doda vsakemu zaporednemu številu v nizu, da se ustvari naslednja vrednost.

  Če izberete niz Rast, se povečanje, ki ga vnesete pomnoži z vsakim zaporednim številom v nizu, da se ustvari naslednja vrednost.

  Če izberete niz Datum, se povečanje, ki ga vnesete, doda časovni enoti, ki jo določite.

Podprite nas!