Prepoznavanje imen pri naslavljanju

Ko se sklicujete na vrstice ali stolpce, ki vsebujejo te celice, lahko uporabite celice z besedilom.

Primer preglednice

V vzorčni preglednici lahko v formuli uporabite niz'Prvi stolpec' za sklicevanje na obseg celic B3 do B5 ali 'Drugi stolpec' za obseg celic C2 do C5. Lahko tudi uporabite niz 'Prva vrstica' za obseg celic B3 doD3 ali 'Druga vrstica' za obseg celic B4 do D4. Rezultat formule, ki npr. uporablja ime celice SUM('Prvi stolpec'), je 600.

Ta funkcija je privzeto aktivna. če želite to funkcijo izklopiti, izberite – LibreOffice Calc – Izračuni in odznačite potrditveno polje Samodejno poišči oznake stolpcev in vrstic.

Ikona namiga

Če želite, da Calc ime samodejno prepozna, se mora ime začeti s črko in mora biti sestavljeno iz alfanumeričnih znakov. Če v formulo vnesete ime sami, ga zapišite v enojnih narekovajih ('). Če se opuščaj pojavi v imenu, morate pred opuščajem vstaviti poševnico nazaj, npr. 'Harry\'s Bar'.


Podprite nas!