Prepoznavanje imen pri naslavljanju

Ko se sklicujete na vrstice ali stolpce, ki vsebujejo te celice, lahko uporabite celice z besedilom.

Primer preglednice

V vzorčni preglednici lahko v formuli uporabite niz 'Prvi stolpec' za sklicevanje na obseg celic B3 do B5 ali 'Drugi stolpec' za obseg celic C2 do C5. Lahko tudi uporabite niz 'Prva vrstica' za obseg celic B3 do D3 ali 'Druga vrstica' za obseg celic B4 do D4. Rezultat formule, ki npr. uporablja ime celice SUM('Prvi stolpec'), je 600.

Samodejno iskanje oznak je zastarela funkcionalnost in je privzeto deaktivirana, saj lahko pripelje do nedeterminističnega vedenja glede na dejansko vsebino dokumenta. Če želite to funkcijo vklopiti, izberite – LibreOffice Calc – Izračuni in potrdite polje Samodejno poišči oznake stolpcev in vrstic.

Sicer je vedno možna uporaba definiranih oznak in se vede podobno, vendar na določen način.

Ikona namiga

Če v formulo vnesete ime sami, ga zapišite v enojnih narekovajih ('). Če se opuščaj pojavi v imenu, morate pred opuščajem vstaviti poševnico nazaj, npr. 'Harry\'s Bar'.


Določi obseg oznake

Odpre pogovorno okno, v katerem lahko določite obseg oznake.

Podprite nas!