Šifre napak v programu LibreOffice Calc

Sledeča tabela ponuja pregled sporočil o napaki v modulu LibreOffice Calc. Če se napaka pojavi v aktivni celici s kazalko, bo sporočilo o napaki izpisano v vrstici stanja.

Šifra napake

Sporočilo

Razlaga

###

brez

Celica ni dovolj široka za prikaz vsebine.

#FMT

brez

Ta vrednost je zunaj meja, veljavnih za to vrsto.

#N/A

Ni na voljo

Rezultat za izraz formule ni na voljo.

501

Neveljaven znak

Znak v formuli ni neveljaven.

502

Neveljaven argument

Argument funkcije ni veljaven. Primer: negativno število za funkcijo korenjenja SQRT(), zato uporabite IMSQRT().

503
#NUM!

Neveljavna operacija v plavajoči vejici

Rezultat izračuna je zunaj določenega obsega vrednosti.

504

Napaka v seznamu parametrov

Funkcijski parameter je neveljavne vrste, npr. besedilo namesto številke.

507, 508

Napaka: manjkajoči par

Manjkajoči oklepaj, npr. zaklepaj brez predhodnega oklepaja.

509

Manjkajoči operator

Operator manjka, npr. »=2(3+4) *«, kjer med številom »2« in »(« manjka operator.

510

Manjkajoča spremenljivka

Spremenljivka manjka, ko sta npr. skupaj dva operatorja »=1+*2«.

511

Manjkajoča spremenljivka

Funkcija zahteva več spremenljivk, kot je podanih, npr. AND() in OR() brez parametrov.

512

Prekoračitev formule

Prevajalnik: skupno število notranjih žetonov (t.j. operatorjev, spremenljivk, oklepajev) v formuli presega 8192.

513

Prekoračitev niza

Prevajalnik: identifikator v formuli presega velikost 1024 znakov (kodne točke UTF-16). Interpreter: rezultat operacije nad nizom presega velikost 256 M znakov (kodne točke UTF-16, torej 512 MiB).

514

Notranja prekoračitev

Prišlo je do notranje prekoračitve sklada za računanje.

515

Notranja skladenjska napaka

Neznana napaka.

516

Notranja skladenjska napaka

Na izračunskem skladu je pričakovana matrika, vendar ta ni na voljo.

517

Notranja skladenjska napaka

Neznana koda, dokument z novejšo funkcijo je npr. naložen na starejšo različico, ki te funkcije ne vključuje.

518

Notranja skladenjska napaka

Spremenljivka ni na voljo.

519
#VALUE!

Brez vrednosti (namesto Nap:519 vsebuje celica #VALUE!)

Formule vrne vrednost, ki ne odgovarja definiciji ali pa celica, na katero se sklicuje formula, namesto številke vsebuje besedilo.

520

Notranja skladenjska napaka

Prevajalnik je ustvaril neznano prevajalno kodo.

521
#NULL!

Ni kode ali preseka.

Ni kode ali ni rezultata.

522

Krožen sklic

Formula se nanaša neposredno ali posredno nase in ponovitve niso aktivirane v – LibreOffice Calc – Izračuni.

523

Potek računanja ne konvergira

Nekatere funkcije finančne statistike zgrešijo ciljno vrednost ali pa ponavljanja krožnih sklicev ne dosežejo najmanjše spremembe v največjem naboru korakov.

524
#REF!

Neveljavni sklic (namesto Nap:524 vsebuje celica #REF!)

Prevajalnik: opisnega imena stolpca ali vrstice ni mogoče razločiti. Interpreter: v formuli manjka stolpec, vrstica ali delovni list, ki vsebuje celico, na katero se sklicuje.

525
#NAME?

Neveljavna imena

Identifikatorja ni bilo mogoče ovrednotiti (npr.: ni veljavnega sklica, ni veljavnega imena funkcije, ni oznake stolpca/vrstice, ni makra, nepravilno decimalno ločilo, dodatka ni mogoče najti).

527

Notranja prekoračitev

Interpreter: sklici so preveč vdelani (celica se nanaša na celico, ki se sklicuje na celico, ki se sklicuje na celico ...).

530

Ni dodatka

Interpreter: dodatka ni mogoče najti.

531

Ni makra

Interpreter: makra ni mogoče najti.

532
#DIV/0!

Deljenje z nič

Operator deljenja /, če je imenovalec 0
Tudi nekatere druge funkcije vrnejo to napako. Primeri:
VARP z manj kot enim argumentom
STDEVP z manj kot enim argumentom
VAR z manj kot dvema argumentoma
STDEV z manj kot dvema argumentoma
STANDARDIZE s stdev=0
NORMDIST s stdev=0

533

Gnezdene matrike niso podprte.

Primer: ={1;{2}}

538

Napaka: velikost matrike ali polja

Največja omejitev za razvrščanje je presežena (največja je dvakratnik največjega števila vrstic, torej za 1048576 vrstic to pomeni 2097152 vnosov). Ista napaka Err:538 se uporabi tudi takrat, kadar začasne matrike ni bilo mogoče dodeliti zaradi zahtevane velikosti.

539

Nepodprta vsebina vdelane matrike.

Primer: ={1+2}

540

Zunanja vsebina je onemogočena.

Funkcija zahteva ponovno nalaganje zunanjih virov, uporabnik pa še ni potrdil ponovnega nalaganja zunanjih virov.


Podprite nas!