Tipke za bližnjice v preglednicah

Ikona opombe

Nekatere tipke za bližnjice so morda že dodeljene operacijskemu sistemu. Le-te zato ne bodo na voljo v LibreOffice. Poskusite dodeliti različne tipke v LibreOffice preko menija Orodja – Prilagodi – Tipkovnica ali namizja.


Če želite izbrani obseg celic zapolniti s formulo iz vnosne vrstice, pritisnite kombinacijo tipk +vnašalka.

Če želite ustvariti območje matrike, v katerem vsebujejo vse celice iste informacije kot vnos v vnosni vrstici, pritisnite tipke dvigalka++vnašalka. Komponent območja matrike ni mogoče spremeniti.

Če želite izbrati več posameznih celic z več območij delovnega lista, držite pritisnjeno in povlecite po različnih območjih.

Če želite hkrati urejati ali natisniti več tabel trenutno aktivnega dokumenta, jih sočasno označite, tako da držite pritisnjeno in kliknete zavihek tabele na spodnjem robu delovne površine. Za izbor le enega delovnega lista, držite pritisnjeno dvigalko in nato kliknite zavihek z imenom delovnega lista.

Če želite neposredno vnesti ročen prelom vrstice v celico, kliknite v celico in nato pritisnite +vnašalko.

Za brisanje vsebine izbranih celic pritisnite vračalko. S tem prikličete pogovorno okno Izbriši vsebino, kjer lahko izbirate, katero vsebino celice želite izbrisati. Če želite izbrisati vsebino celice brez uporabe pogovornega okna, uporabite brisalko.

Krmarjenje v preglednicah

Tipke za bližnjico

Učinek

+začetek

Postavi kazalec v prvo celico delovnega lista (A1).

+konec

Postavi kazalec v zadnjo celico delovnega lista, ki vsebuje podatke.

Začetek

Postavi kazalec v prvo celico trenutne vrstice.

Konec

Postavi kazalko v zadnji stolpec, ki vsebuje vrednosti v kateri koli vrstici.

Dvigalka+začetek

Izbere celice od trenutne celice do prve celice trenutne vrstice.

Dvigalka+konec

Izbere vse celice od trenutne celice do zadnjega stolpca, ki vsebuje vrednosti v katerikoli vrstici.

Dvigalka + prejšnja stran

Izbere največ za eno stran celic od trenutne celice v trenutnem stolpcu navzgor ali razširi obstoječi izbor eno stran navzgor.

Dvigalka + naslednja stran

Izbere največ za eno stran celic od trenutne celice v trenutnem stolpcu navzdol ali razširi obstoječi izbor eno stran navzdol.

Dvigalka+preslednica

Izbere trenutno vrstico ali razširi obstoječi izbor na vse ustrezne vrstic.

+preslednica

Izbere trenutni stolpec ali razširi obstoječi izbor na vse ustrezne stolpce.

+dvigalka+preslednica

Izbere vse celice delovnega lista.

+smerna tipka levo

Pomakne kazalko levo na začetek in konec skupkov celic s podatki. Če je celica levo od celice, ki vsebuje kazalec, prazna, ali pa je celica s kazalko prazna, potem se pomakne levo na prvo naslednjo celico v vrstici, ki vsebuje podatke. Če so vse celice v vrstici levo od kazalke prazne, se kazalka pomakne v prvo celico v vrstici.

+smerna tipka desno

Pomakne kazalko desno na začetek in konec skupkov celic s podatki. Če je celica desno od celice, ki vsebuje kazalec, prazna, ali pa je celica s kazalko prazna, potem se pomakne desno na prvo naslednjo celico v isti vrstici, ki vsebuje podatke. Če so vse celice v vrstica desno od kazalke prazne, se kazalka pomakne v zadnjo celico v vrstici.

+smerna tipka navzgor

Premakne kazalko navzgor na začetek in konec skupka celic s podatki. Če je celica nad kazalko prazna ali pa je kazalka v prazni celici, potem se pomakne navzgor v trenutnem stolpcu do naslednje celice s podatki. Če so vse celice v istem stolpcu nad kazalko prazne, se kazalka pomakne v prvo celico v stolpcu.

+smerna tipka navzdol

Premakne kazalko navzdol na začetek in konec skupka celic s podatki. Če je celica pod kazalko prazna ali pa je kazalka v prazni celici, potem se pomakne navzdol v trenutnem stolpcu do naslednje celice, ki vsebuje podatke. Če so vse celice v istem stolpcu pod kazalko prazne, se kazalka pomakne v zadnjo celico v stolpcu.

+dvigalka+smerna tipka

Izbere vse celice obsega, ustvarjene s premiki kazalke, s kombinacijami tipk +smerne tipke. Če jih uporabite za skupno izbiranje vrstic in stolpcev, bo izbran pravokoten obseg celic. Če se kazalka nahaja v prazni celici, se izbor raztegnil od trenutne celice navzgor do prve celice z vrednostjo v smeri pritisnjene smerne tipke.

+prejšnja stran

Povzroči premik na sosednji delovni list na levi.

V predogledu tiskanja: povzroči skok na prejšnjo stran za tiskanje.

+naslednja stran

Povzroči premik k naslednjemu delovnemu listu na desni.

V predogledu tiskanja: povzroči skok na naslednjo stran za tiskanje.

+prejšnja stran

Povzroči pomik na levo za eno stran na zaslonu.

+naslednja stran

Povzroči pomik na desno za eno stran na zaslonu.

Dvigalka++prejšnja stran

K trenutni izbiri delovnih listov doda prejšnji delovni list. Če so v preglednici izbrani vsi delovni listi, ta kombinacija tipk izbere le prejšnji delovni list. Določi prejšnji delovni list za trenutno izbranega.

Dvigalka++naslednja stran

K trenutni izbiri delovnih listov naslednji delovni list. Če so v preglednici izbrani vsi delovni listi, ta kombinacija tipk izbere le naslednji delovni list. Določi naslednji delovni list za trenutno izbranega.

+ *

(*) je znak za množenje na numeričnem delu tipkovnice

Izbere celoten obseg, v katerem se nahaja kazalec. Obseg je območje sosednjih celic, ki vsebujejo podatke in ga obkrožajo prazni stolpci in vrstice.

+ /

(*) je znak za deljenje na numeričnem delu tipkovnice

Izbere obseg matrične formule, ki vsebuje kazalec.

+tipka plus

Vstavi celice (kot menijski ukaz Vstavi – Celice)

+tipka minus

Izbriše celice (kot menijski ukaz Uredi – Izbriši celice)

Vnašalka (v izbranem obsegu)

Premakne kazalko eno celico nižje v izbranem obsegu. Smer, v katero se kazalka premakne, lahko določite v – LibreOffice Calc – Splošno in spremenite možnost pod Pritisni vnašalko za premik izbora.

Vnašalka (po kopiranju vsebine celice)

Če ste vsebino celic ravno kopirali na odložišče in niste izvedli nikakršnega drugega urejanja v trenutni datoteki, potem s pritiskom vnašalke prilepite vsebino odložišča na trenutni položaj kazalke.

Dvigalka+vnašalka

Če odložišče vsebuje vsebino celic in v datoteki ni bilo opravljeno nobeno urejanje, potem se kombinacija tipk dvigalka+vnašalka vede kot vnašalka in prilepi vsebino odložišča na trenutni položaj kazalke.

Če ni izbrana nobena celica, s kombinacijo tipk dvigalka+vnašalka premaknete kazalko v nasprotno smer, kar je določeno z možnostjo Pritisni vnašalko za premik izbora pod – LibreOffice Calc – Splošno.

Če je izbran obseg celic, s kombinacijo tipk dvigalka+vnašalka premaknete kazalko v trenutnem izboru v nasprotno smer, kot je definirano z možnostjo Pritisni vnašalko za premik izbora.

+ ` (glejte opombo pod to tabelo)

Prikaže ali skrije formule namesto vrednosti v vseh celicah.


note

Tipka ` se nahaja ob tipki »1« na večini angleških tipkovnic. Če na vaši tipkovnici te tipke ni, lahko funkciji dodelite drugo tipko: izberite Orodja – Prilagodi, kliknite zavihek Tipkovnica. Izberite kategorijo »Pogled« in funkcijo »Prikaži/skrij formulo«.


Kopiranje in preimenovanje delovnih listov

Zavihke delovnih listov (oz. njihova ušesca), ki se uporabljajo za krmarjenje med delovnimi listi, lahko kliknete v kombinaciji s tipkami na tipkovnici, da izvedete naslednja opravila:

Tipke za bližnjico

Učinek

+povlek zavihka delovnega lista

Ustvari kopijo delovnega lista, katerega zavihek (ušesce) ste kliknili. Kopirani delovni list se postavi na mesto, kjer ste sprostili gumb miške.

+klik zavihka delovnega lista

Sproži urejanje imena delovnega lista. Uredite ime delovnega lista in pritisnite vnašalko, ko ste končali.


Funkcijske tipke, ki se uporabljajo v preglednicah

Tipke za bližnjico

Učinek

+F1

Pokaže komentar, pripet trenutni celici.

F2

Ko ste izbrali celico, pritisnite tipko F2, da odprete vsebino celice za urejanje. Če celica vsebuje formulo, uporabite smerne tipke, da krmarite po delovnem listu, kar poenostavi vnos naslovov obsega v formulo.

Znova pritisnite F2, da omogočite uporabo smernih tipk za premik kazalke v besedilu formule.

Vsaka dodatna uporaba tipke F2 preklopi med obema poprej opisanima stanjema.

Nekatera pogovorna okna vsebujejo vnosna polja z gumbom Skrči. Če pritisnete tipko F2 in se kazalka nahaja v takšnem polju, se izvrši ukaz Skrči.

+F2

Odpre čarovnika za funkcije.

Dvigalka++F2

Premakne kazalec v vnosno vrstico, kjer lahko vnesete formulo za trenutno izbrano celico.

+F3

Odpre pogovorno okno Določi imena.

Dvigalka++F4

Pokaže ali skrije raziskovalca zbirke podatkov.

F4

Preuredi relativne ali absolutne sklice v vnosnem polju (npr. A1, $A$1, $A1, A$1).

F5

Pokaže ali skrije Krmarja.

Dvigalka+F5

Sledi odvisnike.

Dvigalka+F9

Sledi predhodnike.

Dvigalka++F5

Pomakne kazalko iz vnosne vrstice v polje Območje delovnega lista. Uporabite lahko tudi kombinacijo tipk dvigalka++T.

F7

Začne preverjanje črkovanja trenutnega delovnega lista.

+F7

Če trenutna celica vsebuje besedilo, zažene slovar sopomenk.

F8

Vklaplja in izklaplja dodatni izbirni način. V tem načinu lahko uporabite smerne tipke za razširjanje izbora. Prav tako lahko kliknite v drugo celico in s tem razširite izbor.

+F8

Poudari vrednosti v celicah, ki niso prazne.

F9

Preračuna spremenjene formule na trenutnem delovnem listu.

+dvigalka+F9

Preračuna vse formule na vseh delovnih listih.

+F9

Posodobi izbrani grafikon.

Odpre pogovorno okno Slogi, kjer lahko vsebini celice ali trenutnemu delovnemu listu dodelite slog oblikovanja.

Dvigalka+F11

Ustvari predlogo dokumenta.

Dvigalka+F11

Posodobi predloge.

F12

Združevanje izbranega obsega podatkov.

+F12

Razdruževanje izbranega obsega podatkov.

+smerna tipka navzdol

Poveča višino trenutne vrstice (zgolj v združljivostnem načinu z opuščenim paketom OpenOffice.org).

+smerna tipka navzgor

Zmanjša višino trenutne vrstice (zgolj v združljivostnem načinu z opuščenim paketom OpenOffice.org).

+ smerna tipka desno

Poveča širino trenutnega stolpca.

+ smerna tipka levo

Zmanjša širino trenutnega stolpca.

+dvigalka+smerna tipka

Nastavi širino stolpca ali višino vrstice na optimalno širino ali višino glede na vsebino celice, ki je trenutno aktivna.


Oblikovanje celic z uporabo tipk za bližnjico

Naslednje oblike celic lahko nastavite neposredno s tipkovnice:

Tipke za bližnjico

Učinek

+1 (ne na numeričnem delu tipkovnice)

Odpre pogovorno okno Oblikuj celice

+dvigalka+1 (ne na numeričnem delu tipkovnice)

dve decimalni mesti, ločilo tisočic

+dvigalka+2 (ne na numeričnem delu tipkovnice)

standardna eksponentna oblika

+dvigalka+3 (ne na numeričnem delu tipkovnice)

standardna oblika datuma

+dvigalka+4 (ne na numeričnem delu tipkovnice)

standardna oblika valute

+dvigalka+5 (ne na numeričnem delu tipkovnice)

standardna oblika odstotka (dve decimalni mesti)

+dvigalka+6 (ne na numeričnem delu tipkovnice)

standardna oblika


Uporaba vrtilne tabele

Spodnje tipke za bližnjice veljajo za pogovorno okno Postavitev vrtilne tabele.

Tipke

Učinek

Tabulatorka

Premakne pozornost s premikom naprej po območjih in gumbih pogovornega okna.

Dvigalka+tabulatorka

Premakne pozornost s premikom nazaj po območjih in gumbih pogovornega okna.

Smerna tipka navzgor

Premakne pozornost v trenutnem območju pogovornega okna en element navzgor.

Smerna tipka navzdol

Premakne pozornost v trenutnem območju pogovornega okna en element navzdol.

Smerna tipka levo

Premakne pozornost v trenutnem območju pogovornega okna en element na levo.

Smerna tipka desno

Premakne pozornost v trenutnem območju pogovornega okna en element na desno.

Začetek

Izbere prvi element v trenutnem območju pogovornega okna.

Konec

Izbere zadnji element v trenutnem območju pogovornega okna.

in podčrtani znak v izrazu »Polja vrstice«

Kopira ali premakne trenutno polje v območje »Polja vrstice«.

in podčrtani znak v izrazu »Polja stolpca«

Kopira ali premakne trenutno polje v območje »Polja stolpca«.

in podčrtani znak v izrazu »Polja podatkov«

Kopira ali premakne trenutno polje v območje »Podatkovna polja«.

in podčrtani znak v besedi »Filtri«

Kopira ali premakne trenutno polje v območje »Filtri«.

+smerna tipka navzgor

Premakne trenutno polje za eno mesto navzgor.

+smerna tipka navzdol

Premakne trenutno polje za eno mesto navzdol.

+smerna tipka levo

Premakne trenutno polje za eno mesto na levo.

+smerna tipka desno

Premakne trenutno polje za eno mesto na desno.

+začetek

Premakne trenutno polje na prvo mesto.

+konec

Premakne trenutno polje na zadnje mesto.

Brisalka

Odstrani trenutno polje iz območja.


Podprite nas!