Izberite funkcijo

Vstavi funkcijo obsega celic v trenutno celico. Funkcija je lahko vsota, povprečje, najmanjša vrednost, največja vrednost ali števec. Kliknite v celico, kliknite to ikono, izberite funkcijo s spustnega seznama in po potrebi prilagodite obseg celic. Lahko tudi izberete nekaj celic, v katere bi radi vstavili vrednosti funkcije, in kliknete ikono. Rezultat funkcije je dodan na dno obsega.

Ikona Izberite funkcijo

Izberite funkcijo

Izbrana funkcija, uporabljena brez izbranega obsega celic

LibreOffice samodejno predlaga obseg celic, če preglednica vsebuje podatke. Če obseg celic že vsebuje funkcijo, jo lahko kombinirate z novo, tako da izkaže funkcijo nad celotnim obsegom podatkov. Če obseg vsebuje filtre, je namesto funkcije vstavljena funkcija delne vsote.

Kliknite ikono Sprejmi, da bo uporabljena formula, izpisana v vnosni vrstici, ali ikono Prekliči.

Ikona Sprejmi

Sprejmi

Ikona Prekliči

Prekliči

Izbrana funkcija, uporabljena v izbranem obsegu

Če ima izbrani obseg dve ali več vrstic, se funkcija izračuna za vsak stolpec posebej. Rezultati se izpišejo v praznih celicah v prvi nezasedeni vrstici pod obsegom, po en rezultat na stolpec.

Če ima izbrani obseg eno vrstico, se rezultat funkcije izpiše v prvi nezasedeni celici na desni strani izbranega obsega.

Podprite nas!