Izvorna koda XML

Uvozi podatke XML v preglednico.

Funkcija izvorne kode XML omogoča uvoz podatkov iz poljubno strukturirane vsebine XML v celice obstoječe preglednice. Vsebina XML se lahko uvozi delno ali v celoti, odvisno od strukture vsebine XML in definicij preslikave, ki jih določi uporabnik. Uporabnik lahko določi več neprekrivnih podstruktur, ki naj se preslikajo v različne položaje celic v istem dokumentu. Uporabnik lahko uvozi vsebino elementov, vrednosti atributov ali oboje.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Podatki – Izvorna koda XML.


Pogovorno okno Izvorna koda XML

Pogovorno okno Izvorna koda XML

Pogovorno okno sestavljajo štirje glavni razdelki.

Izvorna datoteka

Tako lahko določite pot do datoteke XML, ki jo želite uvoziti v svoj dokument.

Preslikaj v dokument

To podokno prikazuje strukturo vsebine izvorne kode XML v obliki drevesa. Slednje je na začetku prazno in se popolni, ko navedete datoteko z izvorno kodo.

Vsak element drevesa je lahko ene od naslednjih vrst:

Ne ponavljajoči element je element, ki se lahko pojavi samo enkrat pod istim nadrejenim elementom. Preslikan je v enkratno celico v dokumentu.

Ponavljajoči se element je tisti, ki se lahko pojavi večkrat pod istim nadrejenim elementom. Služi kot zaobjemajoči nadrejeni element posameznega vnosa zapisa med več vnosi zapisov. Ti vnosi se uvozijo v obseg, katerega višina je enaka številu vnosov ter mu je dodana glava stolpca.

Preslikana celica

To polje določa položaj celice v dokumentu, na katerega je vezan element ali atribut. Če gre za ne ponavljajoči se element ali atribut, potem enostavno kaže na celico, kamor se bo uvozila vrednost povezanega elementa/atributa. Če gre za ponavljajoči se element, potem kaže na levo vrhnjo celico obsega, kamor se bodo uvozili vsi vnosi zapisa ter glava.

Uvozi

S pritiskom gumba Uvozi se prične postopek uvoza, ki sloni na definicijah povezav, ki jih je podal uporabnik. Ko se uvoz zaključi, se pogovorno okno zapre.

Podprite nas!