Z-preizkus

Izračuna Z-preizkus dveh podatkovnih vzorcev.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Podatki – Statistika – Z-preizkus


note

Več informacij o Z-preizkusih najdete v ustreznem članku na wikipediji (v angl.).


Podatki

Obseg spremenljivke 1: sklic na obseg prvega niza podatkov, ki bo analiziran.

Obseg spremenljivke 2: sklic na obseg drugega niza podatkov, ki bo analiziran.

Rezultati v: sklic na levo vrhnjo celico obsega, kjer naj bodo prikazani rezultati.

Razvrščeni v skupine glede na

Izberite, ali so vstopni podatki predstavljeni v stolpcih ali vrsticah.

Primer

Naslednja tabela ima dve podatkovni množici.

A

B

1

28

19

2

26

13

3

31

12

4

23

5

5

20

34

6

27

31

7

28

31

8

14

12

9

4

24

10

0

23

11

2

19

12

8

10

13

9

33


Rezultati za z-preizkus:

Naslednja tabela prikazuje z-preizkus za zgornji niz:

z-preizkus

Alfa

0.05

Razlika hipotetičnih aritmetičnih sredin

0

Spremenljivka 1

Spremenljivka 2

Znana varianca

0

0

Srednja vrednost

16.9230769231

20.4615384615

Meritve

13

13

Razlika stvarnih aritmetičnih sredin

-3.5384615385

z

#DIV/0!

P (Z<=z), enorepi

#DIV/0!

Enorepi kritični z

1.644853627

P (Z<=z), dvorepi

#DIV/0!

Dvorepi kritični z

1.9599639845


Podprite nas!