Parni t-preizkus

Izračuna parni t-preizkus dveh podatkovnih vzorcev.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Podatki – Statistika – Parni t-preizkus


Parni t-preizkus je vsak statistični preizkus hipoteze, ki sledi Studentovi t-porazdelitvi.

note

Več informacij o parnih t-preizkusih najdete v ustreznem članku na wikipediji (v angl.).


Podatki

Obseg spremenljivke 1: sklic na obseg prvega niza podatkov, ki bo analiziran.

Obseg spremenljivke 2: sklic na obseg drugega niza podatkov, ki bo analiziran.

Rezultati v: sklic na levo vrhnjo celico obsega, kjer naj bodo prikazani rezultati.

Razvrščeni v skupine glede na

Izberite, ali so vstopni podatki predstavljeni v stolpcih ali vrsticah.

Primer

Naslednja tabela ima dve podatkovni množici.

A

B

1

28

19

2

26

13

3

31

12

4

23

5

5

20

34

6

27

31

7

28

31

8

14

12

9

4

24

10

0

23

11

2

19

12

8

10

13

9

33


Rezultati parnega t-preizkusa:

Naslednja tabela prikazuje parni t-preizkus za zgornji niz:

Parni t-preizkus

Alfa

0.05

Razlika hipotetičnih aritmetičnih sredin

0

Spremenljivka 1

Spremenljivka 2

Srednja vrednost

16.9230769231

20.4615384615

Varianca

125.0769230769

94.4358974359

Meritve

13

13

Pearsonov koeficient korelacije

-0.0617539772

Razlika stvarnih aritmetičnih sredin

-3.5384615385

Varianca razlik

232.9358974359

dF

12

T-statistika

-0.8359262137

P (T<=t), enorepi

0.2097651442

Enorepi kritični t

1.7822875556

P (T<=t), dvorepi

0.4195302884

Dvorepi kritični t

2.1788128297


Podprite nas!