F-preizkus

Izračuna F-preizkus dveh podatkovnih vzorcev.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Podatki – Statistika – F-preizkus


F-preizkus je vsak statistični preizkus, ki temelji na F-porazdelitvi ob predpostavki, da ničelna hipoteza drži.

note

Več informacij o F-preizkusih najdete v ustreznem članku na wikipediji (v angl.).


Podatki

Obseg spremenljivke 1: sklic na obseg prvega niza podatkov, ki bo analiziran.

Obseg spremenljivke 2: sklic na obseg drugega niza podatkov, ki bo analiziran.

Rezultati v: sklic na levo vrhnjo celico obsega, kjer naj bodo prikazani rezultati.

Razvrščeni v skupine glede na

Izberite, ali so vstopni podatki predstavljeni v stolpcih ali vrsticah.

Primer

Naslednja tabela ima dve podatkovni množici.

A

B

1

28

19

2

26

13

3

31

12

4

23

5

5

20

34

6

27

31

7

28

31

8

14

12

9

4

24

10

0

23

11

2

19

12

8

10

13

9

33


Rezultati F-preizkusa:

Naslednja tabela prikazuje F-preizkus za zgornji niz podatkov:

F-preizkus

Alfa

0.05

Spremenljivka 1

Spremenljivka 2

Srednja vrednost

16.9230769231

20.4615384615

Varianca

125.0769230769

94.4358974359

Meritve

13

13

dF

12

12

F

1.3244637524

P (F<=f), desnorepi

0.3170614146

Desnorepi kritični F

2.6866371125

P (F<=f), levorepi

0.6829385854

Levorepi kritični F

0.3722125312

Dvorepi P

0.6341228293

Dvorepi kritični F

0.3051313549

3.277277094


Podprite nas!