Preizkus hi-kvadrat

Izračuna hi-kvadrat-preizkus dveh podatkovnih vzorcev.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Podatki – Statistika – Hi-kvadrat-preizkus


note

Več informacij o preizkusih hi-kvadrat najdete v ustreznem članku na wikipediji (v angl.).


Podatki

Vhodni_obseg je sklic na obseg podatkov, ki ga želimo analizirati.

Rezultati_v je sklic na levo vrhnjo celico obsega, kjer naj bodo prikazani rezultati.

Razvrščeni v skupine glede na

Izberite, ali so vstopni podatki predstavljeni v stolpcih ali vrsticah.

Primer

Naslednja tabela ima dve podatkovni množici.

A

B

1

28

19

2

26

13

3

31

12

4

23

5

5

20

34

6

27

31

7

28

31

8

14

12

9

4

24

10

0

23

11

2

19

12

8

10

13

9

33


Rezultati preizkusa hi-kvadrat:

Preizkus neodvisnosti (hi-kvadrat)

Alfa

0.05

dF

12

Vrednost P

2.32567054678584E-014

Statistika preizkusa

91.6870055842

Kritična vrednost

21.0260698175


Podprite nas!