Vzorčenje

Ustvarite tabelo s podatki, vzorčenimi iz druge tabele.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Podatki – Statistika – Vzorčenje


Vzorčenje vam omogoča izbiranje podatkov iz izvorne tabele, da zapolnite ciljno tabelo. Vzorčenje je lahko naključno ali na periodični osnovi.

note

Vzorčenje se opravi po vrsticah. To pomeni, da vzorčeni podatki vzamejo celo vrstico izvorne tabele in jo kopirajo v vrstico ciljne tabele.


Podatki

Vhodni_obseg je sklic na obseg podatkov, ki ga želimo analizirati.

Rezultati_v je sklic na levo vrhnjo celico obsega, kjer naj bodo prikazani rezultati.

Način vzorčenja

Naključno: izbira natanko velikost vzorca vrstic iz izvorne tabele na naključen način.

Velikost vzorca: število vrstic, vzorčenih iz izvorne tabele.

Periodično: izbira vrstice po korakih, ki jih določa perioda.

Perioda je število vrstic, ki jih vzorčenje periodično preskoči.

Primer

Kot primer izvorne podatkovne tabele za vzorčenje bodo uporabljeni naslednji podatki:

A

B

C

1

11

21

31

2

12

22

32

3

13

23

33

4

14

24

34

5

15

25

35

6

16

26

36

7

17

27

37

8

18

28

38

9

19

29

39


Vzorčenje s periodo 2 vrne rezultat v naslednji tabeli:

12

22

32

14

24

34

16

26

36

18

28

38


Podprite nas!