Vzorčenje

Ustvarite tabelo s podatki, vzorčenimi iz druge tabele.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Podatki – Statistika – Vzorčenje


Vzorčenje vam omogoča izbiranje podatkov iz izvorne tabele, da zapolnite ciljno tabelo. Vzorčenje je lahko naključno ali na periodični osnovi, pa tudi z ali brez zamenjave vzorca v izvorni tabeli.

note

Vzorčenje se opravi po vrsticah. To pomeni, da vzorčeni podatki vzamejo celo vrstico izvorne tabele in jo kopirajo v vrstico ciljne tabele.


Podatki

Vhodni_obseg je sklic na obseg podatkov, ki ga želimo analizirati.

Rezultati_v je sklic na levo vrhnjo celico obsega, kjer naj bodo prikazani rezultati.

Način vzorčenja

Naključno

Izbira natanko velikost vzorca vrstic iz izvorne tabele na naključen način.

Velikost vzorca

Število vrstic, vzorčenih iz izvorne tabele. Velikost vzorca je omejena z velikostjo populacije za vse metode vzorčenja brez zamenjave.

Z zamenjavo

Če je možnost potrjena, po žrebanju vrne vzorce v populacijo (izvorno tabelo). Vzorec je lahko izžreban več kot enkrat in zato je možna večja velikost vzorca od velikosti populacije. Ta možnost se vzajemno izključuje z možnostjo Ohrani zaporedje. Če ni potrjena, se izžrebani vzorec ne vrne v populacijo in je velikost vzorca omejena z velikostjo populacije.

Ohrani zaporedje

Če je možnost potrjena, bodo vzorci izžrebani v zaporedju podatkov populacije. Vzorci se ne vrnejo nazaj v populacijo (vzajemno izključujoče z nastavitvijo Z zamenjavo). Ta možnost bo samodejno potrjena za Periodično vzorčenje. Če ni potrjena, žreba vzorce v naključnem zaporedju.

Periodično

Izbira vrstice po korakih, ki jih določa perioda.

Perioda

Število vrstic, ki naj jih periodično preskoči pri vzorčenju. Perioda je omejena z velikostjo populacije.

Primer

Kot primer izvorne podatkovne tabele za vzorčenje bodo uporabljeni naslednji podatki:

A

B

C

1

11

21

31

2

12

22

32

3

13

23

33

4

14

24

34

5

15

25

35

6

16

26

36

7

17

27

37

8

18

28

38

9

19

29

39


Vzorčenje s periodo 2 vrne rezultat v naslednji tabeli:

12

22

32

14

24

34

16

26

36

18

28

38


Podprite nas!