Drseča sredina

Izračuna drsečo sredino oz. drseče povprečje časovnega niza.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Podatki – Statistika – Drseča sredina


note

Več informacij o drseči sredini najdete v ustreznem članku na wikipediji (v angl.).


Podatki

Vhodni_obseg je sklic na obseg podatkov, ki ga želimo analizirati.

Rezultati_v je sklic na levo vrhnjo celico obsega, kjer naj bodo prikazani rezultati.

Razvrščeni v skupine glede na

Izberite, ali so vstopni podatki predstavljeni v stolpcih ali vrsticah.

Parametri

Interval: število vzorcev, uporabljenih za izračun drseče sredine.

Primer

Naslednja tabela ima dva časovna niza, eden predstavlja funkcijo impulza pri času t=0 in drugi funkcijo impulza pri času t=2.

A

B

1

1

0

2

0

0

3

0

1

4

0

0

5

0

0

6

0

0

7

0

0

8

0

0

9

0

0

10

0

0

11

0

0

12

0

0

13

0

0


Rezultati drseče sredine:

Stolpec 1

Stolpec 2

#N/A

#N/A

0.3333333333

0.3333333333

0

0.3333333333

0

0.3333333333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#N/A

#N/A


Podprite nas!