Drseča sredina

Izračuna drsečo sredino oz. drseče povprečje časovnega niza.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Podatki – Statistika – Drseča sredina


note

Več informacij o drseči sredini najdete v ustreznem članku na wikipediji (v angl.).


Podatki

Vhodni_obseg je sklic na obseg podatkov, ki ga želimo analizirati.

Rezultati_v je sklic na levo vrhnjo celico obsega, kjer naj bodo prikazani rezultati.

Poreži vhodni obseg na dejansko vsebnost podatkov

Potrdite to polje, da omogočite obrez vhodnega obsega na dejansko vsebino podatkov pred izračunom drsečega povprečja. Obrez podatkov prezre neuporabljene ali prazne celice za zadnjo neprazno celico v obsegu vnosa in tako zameji računsko obremenitev drsečega povprečja na dejanske podatke. To potrditveno polje je privzeto omogočeno.

Razvrščeni v skupine glede na

Izberite, ali so vstopni podatki predstavljeni v stolpcih ali vrsticah.

Parametri

Interval: število vzorcev, uporabljenih za izračun drseče sredine.

Primer

Naslednja tabela ima dva časovna niza, eden predstavlja funkcijo impulza pri času t=0 in drugi funkcijo impulza pri času t=2.

A

B

1

1

0

2

0

0

3

0

1

4

0

0

5

0

0

6

0

0

7

0

0

8

0

0

9

0

0

10

0

0

11

0

0

12

0

0

13

0

0


Rezultati drseče sredine:

Stolpec 1

Stolpec 2

#N/A

#N/A

0.3333333333

0.3333333333

0

0.3333333333

0

0.3333333333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#N/A

#N/A


Podprite nas!