Eksponentno glajenje

Vrne glajeni niz podatkov.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Podatki – Statistika – Eksponentno glajenje


Eksponentno glajenje je tehnika filtriranja, ki nad množico podatkov tvori zglajen rezultat. Uporablja se za številne namene, npr. na finančnih trgih, v ekonomiji in pri vzorčenih meritvah.

note

Več informacij o eksponentnem glajenju najdete v ustreznem članku na wikipediji (v angl.).


Podatki

Vhodni_obseg je sklic na obseg podatkov, ki ga želimo analizirati.

Rezultati_v je sklic na levo vrhnjo celico obsega, kjer naj bodo prikazani rezultati.

Razvrščeni v skupine glede na

Izberite, ali so vstopni podatki predstavljeni v stolpcih ali vrsticah.

Parametri

Faktor glajenja: parameter med 0 in 1, ki predstavlja faktor dušenja alfa v enačbi glajenja.

Primer

Naslednja tabela ima dva časovna niza, eden predstavlja funkcijo impulza pri času t=0 in drugi funkcijo impulza pri času t=2.

A

B

1

1

0

2

0

0

3

0

1

4

0

0

5

0

0

6

0

0

7

0

0

8

0

0

9

0

0

10

0

0

11

0

0

12

0

0

13

0

0


Rezultat glajenja je spodaj, s faktorjem glajenja 0,5:

Alfa

0.5

Stolpec 1

Stolpec 2

1

0

1

0

0.5

0

0.25

0.5

0.125

0.25

0.0625

0.125

0.03125

0.0625

0.015625

0.03125

0.0078125

0.015625

0.00390625

0.0078125

0.001953125

0.00390625

0.0009765625

0.001953125

0.0004882813

0.0009765625

0.0002441406

0.0004882813


Podprite nas!